گزارش تصویری (۱۴) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس (هفته هفتم)

14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *