گزارش تصویری (۹) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس (هفته پنجم)

SC_1390.JPG
SC_1391.JPG
SC_1392.JPG
SC_1393.JPG
SC_1394.JPG
SC_1395.JPG
SC_1384.JPG
SC_1385.JPG
SC_1386.JPG
SC_1387.JPG
SC_1388.JPG
SC_1389.JPG
SC_1390.JPG
SC_1391.JPG
SC_1392.JPG
SC_1393.JPG
SC_1394.JPG
SC_1395.JPG
SC_1384.JPG
SC_1385.JPG
SC_1386.JPG
SC_1387.JPG
SC_1388.JPG
SC_1389.JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *