اهداف و خط مشی سازمان

اهداف بلند مدت شرکت مدیریت تولید برق طوس

  • تولید برق مطمئن و پایدار تحت نظارت دیسپاچینگ ملی
  • صیانت از تجهیزات و حفظ سلامت واحدها به عنوان سرمایه ملی
  • پایبندی به قوانین و مقررات محیط زیست ، ایمنی و بهداشت حرفه ای و تلاش برای کمتر نمودن آلاینده های مضر صوتی، تنفسی و …
  • توجه به حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت پرسنل بعنوان بزرگ ترین سرمایه شرکت
  • ارتقاء دانش و تخصص کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی
  • تولید و استقرار نرم افزارهای جدید برای کاربردهای مالی اداری و فنی در محیط های امن سایبری
  • حفظ نرخ خروج اضطراری زیر مقدار مصوب توانیر(۵%)
  • استفاده از دانش روز در خصوص نظارت پیوسته بر تجهیزات در جهت کاهش هزینه ها CM