مناقصه و مزایده

با توجه به احتمال اصلاح اسناد، (مناقصه گران – مزایده گران) میبایست همواره پیش از ارسال پاکات، آخرین ویرایش اسناد را از سایت دریافت و مبنای ارسال پاکات قرار دهند.

  از تاربخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ به مناقصات دو مرحله ای  “فرم ارزیابی کیفی”  افزوده شده است.

شماره مناقصه: OTET-9827
مناقصه قطعات استاپ ولو و کنترل ولو نیروگاه حرارتی طوس
مهلت ارسال پاکت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
تکمیل ضمائم فنی
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای (با ارزیابی فنی)
مبلغ ضمانت نامه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشایی پاکات فنی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
بازگشایی پاکات مالی: حداقل ۱۵ روز پس از گشایش پاکت های الف و ب
شماره مناقصه: OTET-9826
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات
مهلت ارسال پاکت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای (با ارزیابی فنی)
مبلغ ضمانت نامه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشایی پاکات فنی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
بازگشایی پاکات مالی: حداقل ۷ روز پس از گشایش پاکت های الف و ب
شماره مناقصه: OTET-9825
تامین EXPANSION JOINTS (انبساط گیر برزنتی) جهت مصرف دو ساله نیروگاه حرارتی طوس
مهلت ارسال پاکت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای (با ارزیابی فنی)
مبلغ ضمانت نامه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشایی پاکات فنی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
بازگشایی پاکات مالی: حداقل ۱۵ روز پس از گشایش پاکت های الف و ب
شماره مناقصه: OTET-9824
تامین دو عدد ROAD BLOCKER (راه بند انتحاری) درب حراست نیروگاه حرارتی طوس (تامین بهمراه خدمات نصب)
مهلت ارسال پاکت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای (با ارزیابی فنی)
مبلغ ضمانت نامه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشایی پاکات فنی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
بازگشایی پاکات مالی: حداقل ۱۵ روز پس از گشایش پاکت های الف و ب
شماره مناقصه: TPGM-9820
واگذاری خدمات مورد نیاز تأمین نیروی انسانی نیروگاه طوس
مهلت ارسال پاکت: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای (با ارزیابی فنی)
مبلغ ضمانت نامه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشایی پاکات فنی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
بازگشایی پاکات مالی: حداکثر ۱۰ روز پس از گشایش پاکت های الف و ب
شماره مناقصه: TPGM-9819
خرید غذای پرسنل شرکت مدیریت تولید برق طوس
مهلت ارسال پاکت: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای (با ارزیابی فنی)
مبلغ ضمانت نامه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشایی پاکات فنی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
بازگشایی پاکات مالی: حداقل ۵ روز پس از گشایش پاکت های الف و ب
شماره مناقصه: OTET-9817
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC
مهلت ارسال پاکت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای (با ارزیابی فنی)
مبلغ ضمانت نامه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشایی پاکات فنی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
بازگشایی پاکات مالی: حداقل ۷ روز پس از گشایش پاکت های الف و ب
شماره مناقصه: OTET-9813
تجدید مناقصه خرید لوله های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسط
مهلت ارسال پاکت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای (با ارزیابی فنی)
مبلغ ضمانت نامه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازگشایی پاکات فنی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
بازگشایی پاکات مالی: حداقل ۱۵ روز پس از گشایش پاکت های الف و ب

در حال حاضر مزایده ای در حال برگزاری نمی باشد

مناقصات

شماره مناقصه: TPGM-9816
واگذاری حجمی خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک
شماره مناقصه: OTET-9815
الف) خرید لوله ها و متعلقات سوپر هیتر ۳ ب) انجام خدمات خمکاری لوله های فوق (امکان شرکت در هر دو بخش یا یک بخش)
شماره مناقصه: OTET-9814
خرید سه عدد انبساط گیر فلزی کانال بالانس داکت ثانویه هوای ایرهیتر
شماره مناقصه: OTET-9813
خرید لوله های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسط
شماره مناقصه: OTET-9812
خرید یک دستگاه تست رله سه فاز
شماره مناقصه: OTET-9811
خرید لنت های جرثقیل سقفی نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TPGM-9808
تعمیرات نیمه اساسی واحد دو نیروگاه طوس (مقطع ۲۲۵ هزار ساعت)
شماره مناقصه: TEN-9804
خرید یک عدد دستگاه عملیات حرارتی القایی
شماره مناقصه: TEN-9802
خرید لوازم یدکی مورد نیاز کمپرسورهای چیلر یورک ۱۵۰ تن مدل JS63E‐P50 WP
شماره مناقصه: TEN-9801
واگذاری خدمات فضای سبز نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TEN-9720
خرید یک دستگاه استیم ایر هیتر
شماره مناقصه: TEN-9719
خدمات ساخت و نصب ۷۲ عدد درب بیرونی دلتاهای ای سی سی
شماره مناقصه: TEN-9718
خرید لوله و تجهیزات تصفیه خانه
شماره مناقصه: TEN-9717
خرید پکینگ ها و قطره گیرها و خدمات تعویض آن
شماره مناقصه: TEN-9715
خرید پره های ثابت و متحرک توربین

مزایده ها

شماره مزایده: TEN-9805
فروش اقلام مازاد تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیک