مناقصه و مزایده

مناقصه

شماره مناقصهعنوانمهلت دریافتمهلت ارسال دریافت فایلمبلغ ضمانت نامهتوضیحات
TEN-9720خريد یک دستگاه استيم اير هيتر1397/12/181398/01/24دریافت فایل100,000,000 ریالنوع مناقصه : عمومی با ارزيابي فني

بازگشايي پاكتهاي الف و ب : 1398/01/25
گشايش پاكتهاي مالي: 1398/01/30
TEN-9719خدمات ساخت و نصب 72 عدد درب بیرونی دلتاهای ACC1397/12/081397/12/18دریافت فایل70,000,000 ریالنوع مناقصه : دو مرحله اي با ارزيابي فني

باز گشایی پاکتهای الف و ب : 1397/12/19
باز گشایی پاکت مالی : 1397/12/25
TEN-9718خريد لوله و تجهيزات تصفيه خانه1397/12/011397/12/15دریافت فایل60,000,000 ریال
TEN-9717خرید پکینگ ها و قطره گیرهای نیروگاه طوس
و خدمات تعویض آن
1397/11/301397/12/15در متن قرارداد و پیوست 4 تغییراتی داده شده است.
بازگشایی پاکت های الف و ب به 1398/01/20 موکول شد.
دریافت فایل85,000,000 ریالنوع مناقصه : مناقصه محدود با ارزیابی فنی

باز گشایی پاکتهای الف و ب : 1398/01/20
بازگشایی پاکتهای مالی : حدود یک هفته پس از جلسه اول
TEN-9715خريد پره هاي ثابت و متحرك توربين نيروگاه حرارتي طوس1397/10/181397/11/25نقشه پره ها اضافه گردیددریافت فایل3 درصد مبلغ پیشنهادینوع مناقصه : دو مرحله اي با ارزيابي فني

باز گشایی پاکتهای الف و ب : 1397/11/27
باز گشایی پاکت ج : متعاقباً اعلام خواهد گرديد.

 


 

مزایده

شماره مزایدهعنوانمهلت دریافتمهلت ارسالدریافت فایلمبلغ ضمانت نامهتوضیحات