مناقصه و مزایده

با توجه به احتمال اصلاح اسناد، (مناقصه گران – مزایده گران) میبایست همواره پیش از ارسال پاکات، آخرین ویرایش اسناد را از سایت دریافت و مبنای ارسال پاکات قرار دهند.

 مناقصه گرانی که قبلا اسناد مناقصات تجدید شده را خریداری کرده اند، یک ایمیل یادآوری ارسال نموده تا اسناد به روز ارسال شود.a.lotfi.tpgm@gmail.com

شماره مناقصه: OTET-9907-R4
خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
شماره مناقصه: OTET-9910-R4
تامین قطعات یدکی کمپرسور
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
شماره مناقصه: OTET-40001
تامین شش عدد توپی و سیلندر مینیمم فلو فید پمپ
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
شماره مناقصه: OTET-40002
تامین ترمومترهای SIKA و شیشه های مربوطه
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات
شماره مناقصه: OTET-40003
تامین کپسول های شناور سطح سنج کرکره ای هیترهای فشار قوی ۴ و ۵
مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات

شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۳۹
استعلام قیمت ایزوگام فویلدار
مهلت تحویل پاکت‌های فنی و مالی (با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
 
 
* توضیحات *
به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت‌های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر دو هفته پس از مهلت تحویل پاکت‌های فنی و مالی
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۰
استعلام قیمت الکتروموتور سه فاز
مهلت تحویل پاکت‌های فنی و مالی (با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
 
 
* توضیحات *
به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت‌های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت‌های فنی و مالی

در حال حاضر مزایده ای در حال برگزاری نمی باشد

مناقصات

شماره مناقصه: TEN-9715
خرید پره های ثابت و متحرک توربین
شماره مناقصه: TEN-9717
خرید پکینگ ها و قطره گیرها و خدمات تعویض آن
شماره مناقصه: TEN-9718
خرید لوله و تجهیزات تصفیه خانه
شماره مناقصه: TEN-9719
خدمات ساخت و نصب ۷۲ عدد درب بیرونی دلتاهای ای سی سی
شماره مناقصه: TEN-9720
خرید یک دستگاه استیم ایر هیتر
شماره مناقصه: TEN-9801
واگذاری خدمات فضای سبز نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TEN-9802
خرید لوازم یدکی مورد نیاز کمپرسورهای چیلر یورک ۱۵۰ تن مدل JS63E‐P50 WP
شماره مناقصه: TEN-9804
خرید یک عدد دستگاه عملیات حرارتی القایی
شماره مناقصه: TPGM-9808
تعمیرات نیمه اساسی واحد دو نیروگاه طوس (مقطع ۲۲۵ هزار ساعت)
شماره مناقصه: OTET-9811
خرید لنت های جرثقیل سقفی نیروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-9812
خرید یک دستگاه تست رله سه فاز
شماره مناقصه: OTET-9813
تجدید مناقصه خرید لوله های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسط
شماره مناقصه: OTET-9814
خرید سه عدد انبساط گیر فلزی کانال بالانس داکت ثانویه هوای ایرهیتر
شماره مناقصه: OTET-9815
الف) خرید لوله ها و متعلقات سوپر هیتر ۳ ب) انجام خدمات خمکاری لوله های فوق (امکان شرکت در هر دو بخش یا یک بخش)
شماره مناقصه: TPGM-9816
واگذاری حجمی خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک
شماره مناقصه: OTET-9817
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC
شماره مناقصه: OTET-9819
خرید غذای پرسنل شرکت مدیریت تولید برق طوس
شماره مناقصه: TPGM-9820
واگذاری خدمات مورد نیاز تأمین نیروی انسانی نیروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-9824
تامین دو عدد ROAD BLOCKER (راه بند انتحاری) درب حراست نیروگاه حرارتی طوس (تامین بهمراه خدمات نصب)
شماره مناقصه: OTET-9825
تامین EXPANSION JOINTS (انبساط گیر برزنتی) جهت مصرف دو ساله نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9826
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9827
ساخت قطعات یدکی استاپ ولو و کنترل ولو (سیل رینگ) نیروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-9901
تامین ۲۰ عدد شیر سلنوئید بهمراه ۱۰۰ ست کیت یدکی

شماره مناقصه: OTET-9902
تامین قطعات یدکی اورجینال استاپ ولو و کنترل ولو توربین فشار قوی
شماره مناقصه: OTET-9903
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC
شماره مناقصه: OTET-9903
مناقصه ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC نیروگاه طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9903
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC نیروگاه طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9904
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9906
تامین ۹۴ تن ورق کورتن استیل A جهت بسکت های ایرهیتر بویلر نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9906
تامین ۹۴ تن ورق کورتن استیل A جهت بسکت های ایرهیتر بویلرنیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9907
خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9907
مناقصه خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9908
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9908
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9908
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9909
تامین قطعات یدکی اورجینال استاپ ولو و کنترل ولو توربین فشار قوی
شماره مناقصه: OTET-9909
مناقصه تامین قطعات یدکی اورجینال استاپ ولو و کنترل ولو توربین فشار قوی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9910
تامین قطعات یدکی کمپرسور هوای کنترل برند & NEUMANN ESSER نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9910
مناقصه تامین قطعات یدکی کمپرسور هوای کنترل برند & NEUMANN ESSER نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911
اسناد مناقصه تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9911
مناقصه تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911-R2
تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911
تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9912
تامین ولوهای پروانه ای CPP نیروگاه حرارتی طوس بهمراه قطعات یدکی مربوطه
شماره مناقصه: OTET-9912
تامین ولوهای پروانه ای CPP نیروگاه حرارتی طوس بهمراه قطعات یدکی مربوطه - تجدید شده

شماره مناقصه: OTET-9914
ساخت ۱۶ عدد استم کنترل ولو نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9914
ساخت ۱۶ عدد استم کنترل ولو نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9915
مناقصه تجدید شده خرید لوله های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسط
شماره مناقصه: OTET-9918
بابیت ریزی یاتاقان های فن و پمپ نیروگاه حرارتی طوس

مزایده ها

شماره مزایده: TEN-9805
فروش اقلام مازاد تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیک

استعلام ها

شماره استعلام : OTET-9900037
استعلام خرید ورق استیل ۳۱۶- ورق فولاد st37