سالماه
1397مهر
1397شهریور
1397مرداد
1397تیر
1397خرداد
1397اردیبهشت
1397فروردین
1396اسفند
1396بهمن
1396دی
1396آذر
1396آبان
1396مهر
1396شهریور
1396مرداد
1396تیر
1396خرداد
1396اردیبهشت
1396فروردین

سالماه - شماره نشریه
1397خرداد - 33
1396اسفند - 32
1396آذر - 31
1396مهر - 30
1396تیر - 29

سمینار آشنایی با تکنولوژی مدرن در نگهداری و بهره برداری روغن

سمینار آشنایی با تکنولوژی مدرن در نگهداری و بهره برداری روغن

با توجه به استفاده مستمر از روغن های مختلف در نیروگاه طوس سمینار آشنایی با تکنولوژی مدرن در نگهداری و بهره برداری روغن در این شرکت برگزار گردید
ادامه
جلسه مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق کشور در نیروگاه طوس برگزار گردید

جلسه مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق کشور در نیروگاه طوس برگزار گردید

با حضور حجت الاسلام یزدان پرست مشاور وزیر نیرو و حجت الاسلام شیخی مسئول امور فرهنگی و دینی توانیر جلسه مسئولین فرهنگی صنعت آب و برق کشور در نیروگاه طوس برگزار گردید.
ادامه