جمعه , ۲۶ مرداد , ۱۳۹۷

بازدید آقای دکتر محمد حسین مهدوی عادلی ، رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی از نیروگاه طوس

بازدید آقای دکتر محمد حسین مهدوی عادلی ، رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی از نیروگاه طوس

آقای دکتر محمد حسین مهدوی عادلی ،رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی، از نیروگاه‌ طوس مشهد ، بازدید کردند.
ادامه