معاونت مهندسی و نظارت

فعالیت های معاونت مهندسی و نظارت

               معاونت مهندسی و برنامه ریزی وظیفه نظارت و راهبری فعالیت های مهندسی، نظارت، برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و تعامل با سازمان ها و ارگان های مرتبط با تولید برق را بر عهده دارد که برای رسیدگی به این امور، سه دفتر در زیر مجموعه خود دارد :                                                                                                     

اهم فعالیت های این معاونت عبارتند از:

 • نظارت بر انجام ایمن کارها از لحاظ سلامت پرسنل و دستگاه ها
 • نظارت بر بهداشت فنی محیط محیط های کاری و مستند سازی
 • آموزش ضمن خدمت کارکنان در جهت افزایش مهارت های فنی آنها
 • تهیه بستر مناسب برای آموزش و پیاده سازی سیستم های نوین مدیریت مانند ۵S, EFQM, IMS, …
 • پایش وضعیت دستگاه ها و بررسی روند عملکرد آنها در جهت پیگیری از آسیب های فنی
 • برنامه ریزی برای تعمیرات پیشگیرانه
 • اعلام حداکثر مقدار آمادگی و تولید واحدها به دستگاه های ذیربط 
 • تهیه آمار فنی و عملکرد نیروگاه 
 • تلاش در جهت الکترونیکی کردن کلیه ثبت های دستی و حذف کاغذ از فرآیندهای کاری
 • پیاده سازی پورتال سازمانی برای دسترسی به سیستم های اطلاعاتی در هر مکان و هر زمان
 • ایجاد و توسعه زیر ساخت های شبکه های کامپیوتری
 • مانیتورینگ عملکرد شبکه و ارتقاء سطح امنیت اطلاعات
 • توسعه سیستم های ارتباطی و مکالمات سازمانی – سیستم سانترال، پیجرها، بیسیم ها، Voip و سیم کارت های سازمانی
 • نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی