مقاله169
 • پایان تعمیرات نیمه اساسی واحد سه نیروگاه طوس

  مطابق برنامه ریزی های انجام شده، واحد سه نیروگاه حرارتی طوس پس از پایان تعمیرات نیمه اساسی مقطع ۲۲۵۰ ...

 • اسید شویی لوله های واتروال بویلر واحد ۳ نیروگاه طوس توسط امور شیمی با همکاری و هماهنگی امورهای بهره برداری و مکانیک و دفتر مهندسی در تعمیرات نیمه اساسی

  پس انجام تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳، با بررسی های انجام شده مشخص گردید لوله های واتروال بویلر این واح ...

 • تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای نیروگاه طوس توسط پرسنل واحد تخلیه سوخت اداره نگهداری و تأمین کالا

  با توجه به نیاز واحدهای نیروگاه طوس در استفاده ازسوخت نفت کوره برای تولید برق از ابتدای سال جاری تا ...

 • گزارش تصویری راه اندازی واحد سه نیروگاه طوس پس از تعمیرات نیمه اساسی

  ...

 • برگزاری دوره آموزشی wincc سیستم مانتیورینگ جدید واحد سه نیروگاه طوس برای مدیران و پرسنل دفتر مهندسی و امور های تعمیراتی

  ...

 • برگزاری جلسه توجیهی،تخصصی و کلاس آموزشی تشریفات مهمان جهت پرسنل انتظامات اداره حراست

  ...

 • گزارش تصویری (۱۷) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس (هفته هشتم)

  ...

 • برگزاری دوره های بازآموزی مهندسین بهداشت حرفه ای کارخانجات و صنایع تحت نظارت مرکز بهداشت شماره یک مشهد در نیروگاه طوس

  با هماهنگی های انجام شده، دوره های بازآموزی مهندسین بهداشت حرفه ای به مدت یک روز و با حضور ۳۵ نفر از ...

 • فعالیت های انجام گرفته روی استاتور ژنراتور واحد سه نیروگاه طوس، توسط همکاران امور تعمیرات الکتریک در تعمیرات نیمه اساسی

  پس از خارج کردن روتور ژنراتور توسط پرسنل امور تعمیرات مکانیک، عملیات مربوط به تست و بررسی های لازم ب ...

 • تعویض لوله های ری هیت دو بویلر واحد سه نیروگاه طوس توسط امور مکانیک در تعمیرات نیمه اساسی

  با توجه به کاهش ضخامت لوله های ری هیت بویلر واحد ۳ به دلیل ساعت کارکرد بالای واحد های نیروگاه طوس و ...

 • نمایش نوشته های بیشتر