مقاله317
 • گزارش تصویری (شماره۱۱) تعمیرات نیمه اساسی واحد۲ نیروگاه طوس مورخ ۹۸٫۹٫۱۳

  ...

 • برگزاری نشست سه جانبه شرکت مدیریت تولید برق طوس با شرکت افق تامین انرژی طوس و شرکت افق تامین انرژی پارس در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۱

  ...

 • پوسته استاپ والو توربین فشار قوی، ساخته شده توسط یکی از شرکت های داخلی در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ نیروگاه طوس با تلاش پرسنل امور مکانیک تعویض شد.

  با توجه به اعمال تنش های مکانیکی و حرارتی و وجود ترک های عمیق روی بدنه استاپ والو اصلی توربین واحد ۲ ...

 • لوله های آبزن ری هیت نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ تعویض گردید

  با هماهنگی های انجام شده و با بررسی های کارشناسی و همکاری سازندگان داخلی، لوله های آبزن خط لوله ری ه ...

 • گزارش تصویری (شماره ۱۰) تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲نیروگاه طوس مورخ ۹۸٫۹٫۵

  ...

 • اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد ۱ نیروگاه طوس

  با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان زحمتکش نیروگاه طوس واحد ۱ این نیروگاه که در مورخ ۹۸/۰ ...

 • بازدید کارکنان امور شیمی نیروگاه طوس از تجهیزات واحد ۲ در مراحل مختلف تعمیرات نیمه اساسی

  با توجه به شروع تعمیرات نیمه اساسی، طبق برنامه از پیش تعیین شده کارکنان امور شیمی با هدف بررسی و کنت ...

 • فعالیت ها و اقدامات نقاشی صنعتی امور شیمی در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ نیروگاه طوس

  در بخش نقاشی صنعتی امور شیمی، به منظور ایجاد پوشش مناسب و همچنین برای شناسایی آسانتر خطوط لوله و برا ...

 • فعالیتهای آزمایشگاه سوخت و روغن امور شیمی نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲

  در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲، آزمایشگاه سوخت و روغن امور شیمی، وظیفه بررسی و کنترل کیفیت روغن های نو ...

 • انجام فعالیتهای دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ نیروگاه طوس

  با توجه به اهمیت نظارت بر اجرای دقیق برنامه ریزی های انجام شده در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ و لزوم ر ...

 • نمایش نوشته های بیشتر