بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نیروگاه طوس

به منظور آشنایی دانشجویان با روند تولید برق، تعدادی از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نیروگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه و آشنایی با اهمیت انرژی برق در زندگی روزمره، تعدادی از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن حضور در نیروگاه و بازدید از برخی از قسمتها، از نزدیک با نحوه تولید برق آشنا شدند.
در این بازدید در ابتدا، دانشجویان در سالن اجتماعات نیروگاه حاضر شده و آقای مهندس سهامیان، مدیر روابط عمومی ضمن خیر مقدم به حاضرین، توضیحاتی در مورد تاریخچه نیروگاه، فرآیند تولید برق، آشنایی با تجهیزات قسمت های مختلف را ارائه نمودند.
در ادامه و به منظور کسب آشنایی بیشتر با محیط کار نیروگاه، میهمانان محترم با حضور در برخی از قسمت های نیروگاه از نزدیک با نحوه تولید برق و تجهیزات مختلف آن آشنا شدند.

612 (3).JPG
612 (4).JPG
612 (1).JPG
612 (2).JPG
612 (3).JPG
612 (4).JPG
612 (1).JPG
612 (2).JPG
612 (3).JPG
612 (4).JPG
612 (1).JPG
612 (2).JPG
612 (3).JPG
612 (4).JPG
612 (1).JPG
612 (2).JPG

نوشته های مرتبط