اتمام واکسیناسیون پرسنل نیروگاه طوس با همکاری مرکز جامع خدمات سلامت امیرآباد(مرکز بهداشت شماره یک مشهد)

با توجه به ضرورت حضور کارکنان نیروگاه در امورها و قسمت های مختلف برای استمرار تولید برق و پایداری آن در شبکه و با هماهنگی های بعمل آمده با مرکز جامع خدمات سلامت امیرآباد، پرسنل این شرکت ( اعم از شاغل رسمی و پیمانکار) به صورت کامل واکسینه شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، تولید برق از مهم ترین نیازهای جامعه می باشد، به ویژه در بحرانهای مختلف که می تواند نقش بسیار اساسی در کاهش آثار مخرب داشته باشد. با به وجود آمدن ویروس کرونا و گسترش آن در جهان و نیز شیوع این بیماری در کشور، این انرژی مهم، برای استفاده اقشار مختلف جامعه به ویژه تلاشگران و خادمان سلامت بیش از هر زمان دیگری ملموس گردید و هر گونه وجود اختلال و عدم تولید می تواند خسارتهای جبران ناپذیری را در بر داشته باشد.
با شیوع ویروس کرونا در کشور، حفظ سلامت کارکنان برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به آحاد مختلف جامعه از مسائل مهم و اساسی تلقی گردید و کارکنان این شرکت نیز با تلاش مضاعف و خستگی ناپذیر خود به صورت شبانه روزی توانستند بخشی از نیاز شبکه کشور به تولید برق را مرتفع نمایند. از آنجا که انجام واکسیناسیون عمومی در کشور سرعت بیشتری گرفت، با پیگیری های بعمل آمده و با همکاری مرکز جامع خدمات سلامت امیرآباد، واکسینه نمودن همکاران آغاز گردید، که طی۲ مرحله و ۶ روز ، به صورت کامل همه کارکنان ( اعم از رسمی و پیمانکار) هر دو دوز واکسن خود را دریافت نمودند.
امید است تا با رعایت شیوه نامه های بهداشتی شاهد بازگشت شرایط عادی به میهن عزیزمان باشیم و همه هموطنانمان دور از هر گونه بیماری و در کنار خانواده هایشان در صحت و سلامت باشند.

610 (2).JPG
610 (3).JPG
610 (4).JPG
610 (5).JPG
610 (6).JPG
610 (7).JPG
610 (1).JPG
610 (2).JPG
610 (3).JPG
610 (4).JPG
610 (5).JPG
610 (6).JPG
610 (7).JPG
610 (1).JPG
610 (2).JPG
610 (3).JPG
610 (4).JPG
610 (5).JPG
610 (6).JPG

نوشته های مرتبط