اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد چهار نیروگاه طوس

با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان نیروگاه، واحد چهار که در مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در تاریـخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ وارد مدار تولید شده و با شبکه برق سراسری پارالل گردید.

در راستای تداوم برنامه های تعمیراتی واحدهای نیروگاه، واحد چهار که به منظور انجام تعمیرات میان دوره ای از مدار تولید خارج شده بود، مجددا به شبکه سراسری متصل شد. در این دوره از تعمیرات میان دوره ای، با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخل نیروگاه، فعالیت های پیشگیرانه ای در بخش های مکانیک، الکتریک و کنترل و ابزار دقیق انجام گردید که اهم این فعالیت ها به شرح زیر می باشد:
امور تعمیرات مکانیک:
تعویض روغن یاتاقان الکتروموتور اف دی فن و جی آر فن، بازدید و سرویس کلیه مسیرهای سوخت و آب و بخار، همچنین کار بر روی متعلقات توربین، ترمیم لوله ها و رفع نشتی های موجود در سیستم های مختلف
امور تعمیرات الکتریک:
چک و تمیزکاری دیودهای گردان، زغال های ارت توربین و ژنراتور، فیلترهای اکسایتر، کولرهای ترانس ژنراتور و ترانس های مصرف داخلی و لوکومات، سرویس الکتروموتورها، تست رله های محلی ترانس ها، چک و آچارکشی بریکرها
امور تعمیرات کنترل و ابزاردقیق:
چک و تنظیم ترانسمیترهای هوا و سوخت، چک و بازدید کلیه کنترل والوها، سلونوئید والوها، شات آف والوها، بازدید و سرویس ادوات سوپروایزری توربین، ایگنایتور مشعل ها، پوش باتون ها، چک کردن حفاظت های مهم بویلر

606 (11).JPG
606 (12).JPG
606 (13).JPG
606 (14).JPG
606 (15).JPG
606 (16).JPG
606 (1).JPG
606 (2).JPG
606 (3).JPG
606 (4).JPG
606 (5).JPG
606 (6).JPG
606 (7).JPG
606 (8).JPG
606 (9).JPG
606 (10).JPG
606 (11).JPG
606 (12).JPG
606 (13).JPG
606 (14).JPG
606 (15).JPG
606 (16).JPG
606 (1).JPG
606 (2).JPG
606 (3).JPG
606 (4).JPG
606 (5).JPG
606 (6).JPG

نوشته های مرتبط