برگزاری مانور نشت مواد شیمیایی در نیروگاه طوس

با هدف ایجاد آمادگی برای مدیریت صحیح در زمان بحران، کاهش شدت حوادث انسانی و همچنین کاهش خسارت ناشی از نشت مواد شیمیایی به محیط و تجهیزات، مانور نشت مواد شیمیایی در واحد تصفیه آب امور شیمی به اجرا در آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، بمنظور افزایش میزان آمادگی و سرعت عمل کارکنان و ایجاد هماهنگی بین گروه‌های عملیاتی، مانور آمادگی در زمان نشت مواد شیمیایی در امور شیمی برگزار شد.
مهندس حیدری کارشناس ایمنی نیروگاه در این خصوص گفت: این مانور با هدف افزایش توانایی و مهارت عملیاتی نیروهای آتش نشانی و باز آموزی نحوه کنترل، مقابله و رفع آلودگی ناشی از نشت مواد شیمیایی خطرناک انجام شد.
وی افزود: این کار تمرینی با موضوع “نشت مواد شیمیایی از نوع اسید در تصفیه خانه امور شیمی و با مصدومیت یکی از کارکنان” طراحی و به اجرا در آمد.
طبق سناریو، در حین بازدید متوجه نشت مواد شیمیایی از مخزن می شود و پس از اطلاع به تیم امداد خود سریعا اقدام به رفع آن می نماید که باعث حادثه برای وی می گردد، نیروهای آتش نشانی با مجهز شدن به تجهیزات حفاظت فردی و البسه مخصوص مواد شیمیایی خود را به محل رسانده و پس از ایمن سازی کامل محل حادثه نسبت به رفع نشتی، تخلیه اضطراری، انتقال این مواد به منطقه امن و شستشو با آب زیاد اقدام کردند.
وی در پایان خاطر نشان کرد : برگزاری اینگونه مانورها موجب افزایش آمادگی نیروهای آتش نشانی و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر در میان آتش نشانان می شود.

603 (3).JPG
603 (4).JPG
603 (5).JPG
603 (6).JPG
603 (7).JPG
603 (8).JPG
603 (1).JPG
603 (2).JPG
603 (3).JPG
603 (4).JPG
603 (5).JPG
603 (6).JPG
603 (7).JPG
603 (8).JPG
603 (1).JPG
603 (2).JPG
603 (3).JPG
603 (4).JPG
603 (5).JPG
603 (6).JPG

نوشته های مرتبط