اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد چهار و شروع تعمیرات میان دوره ای واحد یک نیروگاه طوس

پس از اتمام موفقیت آمیز تعمیرات میان دوره ای واحد چهار، با شروع عملیات تعمیراتی واحد یک از روز چهارشنبه ۹۹/۱۲/۲۹، فعالیت های تعمیراتی واحدهای نیروگاه ادامه یافت.

با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان نیروگاه، واحد چهار که در مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در تاریـخ ۹۹/۱۲/۲۹ وارد مدار تولید شده و با شبکه برق سراسری پارالل گردید.
در مدت زمان انجام تعمیرات میان دوره ای، پرمیت های موکول به توقف واحد و تعمیرات روتین امورها انجام شد. همچنین در ادامه تعمیرات میان دوره ای واحدها، واحد یک نیروگاه نیز روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ از مدار تولید خارج و در اختیار گروه های تعمیراتی قرار گرفت.
این گزارش می افزاید؛ تعویض پوسته استاپ ولو توربین HP از فعالیتهای شاخص انجام گرفته در واحد چهار می باشد. اهم فعالیت های روتین صورت گرفته توسط امورها در واحد چهار به شرح ذیل می باشد:
امور تعمیرات مکانیک:
تعویض روغن یاتاقان الکتروموتور اف دی فن و جی آر فن، بازدید و پکینگ گذاری چند نمونه از والوها، بازدید و سرویس کلیه مسیرهای سوخت و آب و بخار، همچنین کار بر روی متعلقات توربین، ترمیم لوله ها و رفع نشتی های موجود در سیستم
امور تعمیرات الکتریک:
چک و تمیزکاری دیودهای گردان، زغال های ارت توربین و ژنراتور، فیلترهای اکسایتر، کولرهای ترانس ژنراتور و ترانس های مصرف داخلی و لوکومات، سرویس الکتروموتورها، تست رله های محلی ترانس ها، چک و آچارکشی بریکرها
امور تعمیرات کنترل و ابزاردقیق:
چک و تنظیم ترانسمیترهای هوا و سوخت، چک و بازدید کلیه کنترل والوها، سلونوئید والوها، شات آف والوها، بازدید و سرویس ادوات سوپروایزری توربین، ایگنایتور مشعل ها، پوش باتون ها، چک کردن حفاظت های مهم بویلر

569 (7).JPG
569 (8).jpg
569 (9).JPG
569 (10).JPG
569 (11).JPG
569 (12).JPG
569 (1).JPG
569 (2).JPG
569 (3).JPG
569 (4).JPG
569 (5).JPG
569 (6).JPG
569 (7).JPG
569 (8).jpg
569 (9).JPG
569 (10).JPG
569 (11).JPG
569 (12).JPG
569 (1).JPG
569 (2).JPG
569 (3).JPG
569 (4).JPG
569 (5).JPG
569 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --