اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد سه و شروع تعمیرات میان دوره ای واحد چهار نیروگاه طوس

فعالیت های تعمیرات میان دوره ای واحدهای نیروگاه پس از اتمام موفقیت آمیز تعمیرات میان دوره ای واحد سه، با شروع عملیات تعمیراتی واحد چهار از روز سه شنبه ۹۹/۱۲/۱۲، ادامه یافت.

با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان زحمتکش نیروگاه، واحد سه که در مورخ ۹۹/۱۱/۲۴ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در تاریـخ ۹۹/۱۲/۹ وارد مدار تولید شده و با شبکه برق سراسری پارالل گردید.
در مدت زمان انجام تعمیرات میان دوره ای، پرمیت های موکول به توقف واحد و تعمیرات روتین امورها انجام شد. همچنین در ادامه تعمیرات میان دوره ای واحدها، واحد چهار نیروگاه نیز روز سه شنبه ۹۹/۱۲/۱۲ از مدار تولید خارج و در اختیار گروه های تعمیراتی قرار گرفت.
این گزارش می افزاید؛ اهم فعالیت های روتین صورت گرفته توسط امورها در واحد سه به شرح ذیل می باشد:

امور تعمیرات مکانیک:
تعویض روغن یاتاقان الکتروموتور اف دی فن و جی آر فن، بازدید و پکینگ گذاری چند نمونه از والوها، بازدید و سرویس ایرهیتر و کلیه مسیرهای سوخت و آب و بخار، همچنین کار بر روی متعلقات توربین، ترمیم لوله ها و رفع نشتی های موجود در سیستم
امور تعمیرات الکتریک:
چک و تمیزکاری دیودهای گردان، زغال های ارت توربین و ژنراتور، فیلترهای اکسایتر، کولرهای ترانس ژنراتور و ترانس های مصرف داخلی و لوکومات، سرویس الکتروموتورها، تست رله های محلی ترانس ها، چک و آچارکشی بریکرها
امور تعمیرات کنترل و ابزاردقیق:
چک و تنظیم ترانسمیترهای هوا و سوخت، چک و بازدید کلیه کنترل والوها، سلونوئید والوها، شات آف والوها، بازدید و سرویس ادوات سوپروایزری توربین، ایگنایتور مشعل ها، پوش باتون ها، چک کردن حفاظت های مهم بویلر

562 (5).JPG
562 (4).JPG
562 (14).JPG
562 (13).JPG
562 (2).JPG
562 (1).JPG
562 (12).JPG
562 (3).JPG
562 (11).JPG
562 (10).JPG
562 (9).JPG
562 (8).JPG
562 (7).JPG
562 (6).JPG
562 (5).JPG
562 (4).JPG
562 (14).JPG
562 (13).JPG
562 (2).JPG
562 (1).JPG
562 (12).JPG
562 (3).JPG
562 (11).JPG
562 (10).JPG
562 (9).JPG
562 (8).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --