با حضور نماینده مدیریت اسناد و کتابخانه ملی در استان خراسان رضوی بیش از ۷۱۲ هزار برگ اسناد و اوراق راکد نیروگاه طوس امحاء گردید.

با حضور اعضاء کمیته امحاء نیروگاه طوس و نماینده مدیریت اسناد و کتابخانه ملی در استان خراسان رضوی، جلسه بررسی و اعلام نظر در خصوص اوراق و نسخه های اضافی و اسناد راکد برگزار و بیش از ۷۱۲ هزار برگ برای امحاء تحویل گردید.

اسناد حاوی اطلاعاتی هستند که سازمانهای به وجود آورنده را ناگزیر از مسؤلیت پذیری و پاسخگویی می کنند و از طرف دیگر اسناد به عنوان مدرک در مراحل قانونی مورد توجه و استفاده قرار می گیرند.
با حضور اعضاء کمیته امحاء نیروگاه طوس و نماینده مدیریت اسناد و کتابخانه ملی در استان خراسان رضوی، جلسه بررسی و اعلام نظر در خصوص اوراق و نسخه های اضافی و اسناد راکد برگزار گردید و در تاریخ۹۹/۲/۱۷ بیش از ۷۱۲ هزار برگ اسناد راکد برای امحاء در اختیار نماینده کتابخانه ملی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با توجه به بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به امحاء اسناد و مدارک راکد، جلساتی با حضور اعضاء کمیته امحاء در نیروگاه طوس برای بررسی و اعلام نظر در خصوص تعیین اوراق راکد برگزار می گردد. پس از تصمیم گیری در این خصوص و اعلام به مدیر کل محترم امور مالی و پشتیبانی وزارت نیرو در خصوص امحاء اسناد، نماینده مدیریت اسناد و کتابخانه ملی در استان خراسان رضوی برای بررسی دقیق و انجام امحاء اوراق در محل شرکت حضور می یابد.در مورد اخیر نیز پس از برگزاری جلسه و پیگیری های بعمل آمده، در تاریخ ۹۹/۲/۱۷ با حضور نماینده مدیریت اسناد و کتابخانه ملی در استان خراسان رضوی، بیش از ۷۱۲ هزار برگ اسناد و اوراق زائد نظیر : نامه ها،گزارش ها، صورتجلسه ها و … تهیه و برای امحاء تحویل گردید.
خاطر نشان می شود این شرکت یکی از پیشگامان انجام فرایند امحاء در استان است که تا کنون در ۵ سال گذشته ۳ بار نسبت به امحاء اوراق خود اقدام نموده است.

480 (6).JPG
480 (7).JPG
480 (8).JPG
480 (9).JPG
480 (10).JPG
480 (11).JPG
480 (1).JPG
480 (2).JPG
480 (3).JPG
480 (4).JPG
480 (5).JPG
480 (6).JPG
480 (7).JPG
480 (8).JPG
480 (9).JPG
480 (10).JPG
480 (11).JPG
480 (1).JPG
480 (2).JPG
480 (3).JPG
480 (4).JPG
480 (5).JPG
480 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *