با همکاری و هماهنگی امورهای بهره برداری و مکانیک و دفاتر مهندسی و برنامه ریزی، قلیایی شویی واحد ۱ نیروگاه طوس توسط امور شیمی انجام شد.

با توجه به توقف واحد ۱ برای انجام تعمیرات میان دوره ای و با تصمیم شورای عالی بررسی فنی ، شست و شوی قلیایی ایر هیترهای این واحد طبق دستورالعمل موجود، با همکاری و هماهنگی امورهای بهره برداری و مکانیک و دفاتر مهندسی و برنامه ریزی، توسط امور شیمی انجام شد.

در فروردین ماه سال جاری، پس از توقف واحد ۱ جهت انجام تعمیرات میاندوره ای، در جلسه شورای عالی بررسی فنی، تصمیم گرفته شد که شست و شوی قلیایی ایر هیترهای این واحد انجام شود. بر طبق دستورالعمل موجود، امور شیمی موظف گردید ضمن تهیه محلول های لازم جهت قلیایی شویی، انجام تست های شیمیایی لازم را حین قلیایی شویی انجام دهد.در نخستین گام، دو مخزن یک هزار لیتری تهیه و پس از شست و شو با آب پر گردید. سپس به آهستگی سود جامد به مخازن اضافه گردید تا ضمن کنترل گرمای حاصل از واکنش سود با آب، محلولی یکنواخت و با غلظت مشخص حاصل شود.در موعد مقرر مخازن به مجاورت بویلر واحد ۱ منتقل و اتصالات مربوط نصب گردید. از آنجاییکه فرآیند قلیایی شویی نیازمند هماهنگی کامل بین بخش های مختلف بهره برداری و تعمیرات می باشد، پس از بررسی های لازم و در حضور نمایندگان و پرسنل بخش های مربوطه، قلیایی شویی ایر پری هیتر شماره یک آغاز شد.مطابق دستورالعمل موجود، فرآیند قلیایی شویی با پاشش محلول رقیق شده، سود از بالای ایر هیتر شروع و پس از خنثی سازی اولیه، فرآیند شست و شو با آب خام از مسیر اطفاء حریق ادامه یافت. در طول شست و شو، تمام مسیرهای تخلیه بررسی و از عدم بروز مشکل اطمینان حاصل می شد. همچنین با اخذ نمونه هایی از پساب، شرایط شیمیایی آن تحت کنترل بود.در مرحله نهایی شست و شو نیز، با فاصله زمانی مشخص نمونه هایی از پساب تهیه و با انجام تست های مربوطه و با توجه به نتایج حاصله، زمان خاتمه شست و شو تعیین گردید.پس از خاتمه شست و شو و برداشتن تجهیزات اضافی نصب شده، ایر پری هیتر به منظور خشک شدن توسط هوای گرم، در اختیار امور محترم بهره برداری قرار گرفت.پس از اتمام قلیایی شویی ایر پری هیتر شماره ۱، جهت انجام فرآیند برای ایر پری هیتر شماره ۲ مجددا با بخش های مختلف هماهنگی لازم به عمل آمد و در حضور عوامل مربوطه، قلیایی شویی ایر پری دوم نیز آغاز شد. برای این ایر هیتر نیز، مطابق دستورالعمل مراحل خنثی سازی با سود و شست و شو با آب خام به صورت کامل اجرا گردید و با توجه به نتایج حاصل از تست های شیمیایی، زمان خاتمه شست و شو مشخص شد. این ایر پری هیتر نیز جهت خشک شدن در اختیار امور محترم بهره برداری قرار داده شد.با اتمام قلیایی شویی ایر هیتر های واحد، فرآیند خنثی سازی پسآب آغاز گردید. از آنجایی که پساب از شست و شوی ایر پری هیتر ها، خاصیت اسیدی داشته و حاوی مقادیر زیاد وانادیم می باشد، لذا پساب فوق در استخر خنثی سازی جمع آوری و از سود جهت خنثی سازی آن و همچنین رسوب دهی وانادیم استفاده شد. وانادیم جزء فلزات سنگین بوده و تخلیه مقادیر بالای آن به محیط زیست غیرمجاز می باشد. پس از آنکه مقادیر لازم سود به پساب اضافه شد، تست های لازم روی نمونه پساب انجام گرفت و با اطمینان از اینکه غلظت وانادیم در پساب در حد مجاز می باشد، پساب فوق به سیستم پساب نیروگاه تخلیه شد.

472 (5).JPG
472 (1).JPG
472 (2).JPG
472 (3).JPG
472 (4).JPG
472 (5).JPG
472 (1).JPG
472 (2).JPG
472 (3).JPG
472 (4).JPG
472 (5).JPG
472 (1).JPG
472 (2).JPG
472 (3).JPG
472 (4).JPG
472 (5).JPG
472 (1).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *