نمایش سیگنال برگشتی جرقه زن برنرها در واحد ۲ توسط اداره دکنتیک امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق، انجام شد

برای اطمینان از صحت عملکرد جرقه زن برنرهای واحد ۲ به خصوص در زمان استفاده از سوخت گاز، توسط نشان دهنده ها، پروژه نمایش سیگنال برگشتی جرقه زنها در این واحد توسط پرسنل اداره دکنتیک امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق، اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با تلاش متخصصان اداره دکنتیک امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق، سیگنال برگشتی جرقه زن برنر، بر روی نمایشگر محلی، قابل رویت گردید.
این گزارش می افزاید : اگنایتور هر برنر در هنگام استارت آن، طبق فانکشن خود باید در زمان مناسب، پس از باز شدن مسیر گاز اقدام به جرقه زنی کند. در این حالت باید ولتاژ برگشتی حداقل به حدود ۷۰VDC برسد. چنانچه برنر مورد نظر با سوخت مایع استارت شده باشد، جرقه زن خاموش می شود اما چنانچه با سوخت گاز استارت شده باشد، باید جرقه زن روشن بماند. پارامتری که نشان می دهد جرقه زن روشن است و عملکرد درستی دارد همین ولتاژ برگشتی است که برای رویت پذیری این سیگنال، توسط یک ماژول PR electronic خاص و نشان دهنده موجود در محل، این ولتاژ به نمایش گذاشته شده است تا عملکرد جرقه زن به خصوص در شرایط استارت برنر با سوخت گاز برای پرسنل امور بهره برداری، بررسی گردد.

444 (1).JPG
444 (2).JPG
444 (3).JPG
444 (4).JPG
444 (5).JPG
444 (6).JPG
444 (1).JPG
444 (2).JPG
444 (3).JPG
444 (4).JPG
444 (5).JPG
444 (6).JPG
444 (1).JPG
444 (2).JPG
444 (3).JPG
444 (4).JPG
444 (5).JPG
444 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *