بازدید کارکنان امور شیمی نیروگاه طوس از تجهیزات واحد ۲ در مراحل مختلف تعمیرات نیمه اساسی

با توجه به شروع تعمیرات نیمه اساسی، طبق برنامه از پیش تعیین شده کارکنان امور شیمی با هدف بررسی و کنترل شرایط فیزیکی و شیمیایی از تجهیزاتی مانند کندانسور هوایی،ایرهیترها،کولرهای اکسایتر و هیدروژن ژنراتور، پره های ثابت و متحرک توربین بازدید می نمایند تا در صورت نیاز ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و کاهش مشکلات موجود ارائه نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس ،با توجه به انجام تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ نیروگاه طوس، طبق برنامه از پیش تعیین شده کارکنان امور شیمی با هدف بررسی و کنترل شرایط فیزیکی و شیمیایی از تجهیزاتی مانند کندانسور هوایی،ایرهیترها،کولرهای اکسایتر و هیدروژن ژنراتور،پره های ثابت و متحرک توربین، لوله های سوپرهیت، ری هیت، واتروال و ساپورتینگ ،تانک های SD22، RT45، RT10، Boiler Blowdown vessel، Flash Box، آب تغذیه و کولرهای روغن توربین و روغن سیل و کولرهای میانی و درام،کانال های دودکش، G.R. Fan و ایرهیتر،تانک انبساط سیستم خنک کن مدار بسته و تصفیه بین راهی بازدید می نمایند تا در صورت نیاز برای ارسال گزارش و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و کاهش مشکلات موجود اقدام نمایند.این گزارش می افزاید: در این بازدیدها، آنالیز رسوبات در قسمت های مختلف که موجب کاهش بازدهی و یا خوردگی در تجهیز می شود، میزان و نوع خوردگی در سطوح مختلف، وضعیت لایه محافظ و عیوب فیزیکی مانند نقص در اتصالات و جوش ها مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت پس از ارسال گزارشات به دفتر مهندسی و نظارت، با همکاری و هماهنگی با سایر امور، برنامه ریزی به منظور حل مشکلات مشاهده شده، انجام می پذیرد.

414 (1).JPG
414 (2).JPG
414 (3).JPG
414 (1).JPG
414 (2).JPG
414 (3).JPG
414 (1).JPG
414 (2).JPG
414 (3).JPG
414 (1).JPG
414 (2).JPG
414 (3).JPG
414 (1).JPG
414 (2).JPG
414 (3).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *