انجام فعالیتهای دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ نیروگاه طوس

با توجه به اهمیت نظارت بر اجرای دقیق برنامه ریزی های انجام شده در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ و لزوم رعایت کلیه موارد از پیش تعیین شده در این تعمیرات ، در راستای اجرای وظایف محوله دفتر مهندسی و نظارت فعالیتهای مختلفی را برای انجام هر چه بهتر این تعمیرات انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای دقیق و مدون فعالیتهای امورهای تعمیراتی و پیمانکاران در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ دفتر مهندسی و نظارت با برگزاری جلسات بررسی برنامه تعمیرات نیمه اساسی این واحد، حدود سه ماه قبل از شروع فعالیتهای تعمیراتی کار خود را آغاز نموده است.
خلاصه اهم فعالیتهای دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ بدین شرح اعلام می گردد.
۱- تهیه و تدوین برنامه زمان بندی تعمیرات نیمه اساسی به کمک نرم افزار MS Project
۲- صدور پرمیتهای اورهال و همچنین بستن پرمیتها پس از بررسی ضمائم، مستندات و تست شیتهای تکمیل شده ی فعالیتهای تعمیراتی
۳- نظارت کلی بر فعالیتهای امورهای تعمیراتی در مدت زمان تعمیرات
۴- کنترل پروژه و تهیه گزارش هفتگی پیشرفت فعالیتها در تعمیرات نیمه اساسی که در تصاویر پیوست منعکس گردیده است.
۵- برگزاری جلسات منظم هفتگی با پیمانکاران جهت بررسی درصد پیشرفت فعالیتهای هر یک از گروه های پیمانکاری و اتخاذ تصمیم مناسب جهت پیشبرد کارها مطابق با برنامه زمان بندی
۶- ارائه گزارش درصد پیشرفت هفتگی همراه با ذکر دلایل عقب ماندگی برخی گروه ها در جلسه کمیته عالی بررسی فنی به مدیر عامل محترم و مدیران نیروگاه
۷- تدوین و گردآوری فعالیتهای انجام شده همراه با کلیه مستندات و تست شیتهای هر یک از گروه های کاری و ارائه گزارش جامع به مدیر عامل محترم و شرکت مالک

408 (3).JPG
408 (4).JPG
408 (5).JPG
408 (6).JPG
408 (7).JPG
408 (8).JPG
408 (1).JPG
408 (2).JPG
408 (3).JPG
408 (4).JPG
408 (5).JPG
408 (6).JPG
408 (7).JPG
408 (8).JPG
408 (1).JPG
408 (2).JPG
408 (3).JPG
408 (4).JPG
408 (5).JPG
408 (6).JPG
408 (7).JPG
408 (8).JPG
408 (1).JPG
408 (2).JPG
408 (3).JPG
408 (4).JPG
408 (5).JPG
408 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *