تعویض محلول الکترولیت الکترولایزر قسمت هیدروژن سازی

کاهش غلظت محلول الکترولیت در الکترولایزر می تواند مشکلاتی همچون افزایش توان مصرفی و کاهش تولید هیدروژن را به همراه داشته باشد. پس از مشاهده و تایید نقص فوق در الکترولایزر، با برنامه ریزی های انجام شده در امور شیمی، اقدام به محلولسازی مجدد و تعویض محلول الکترولیت گردید.

یکی از مسائل مهم در نیروگاه ها خنک سازی ژنراتور می باشد. به دلیل خصوصیات منحصر به فرد مولکول هیدروژن، اکثرا از این گاز استفاده می شود. در قسمت هیدروژن سازی نیروگاه طوس با استفاده از جریان مستقیم برق، مولکول آب پس از وارد شدن به الکترولایزر، الکترولیز شده و گازهای هیدروژن و اکسیژن تولید می شود. الکترولایزر متشکل از چندین سل الکتروسیمیایی مستقل بوده که هر یک به دو قسمت کاتد و آند تقسیم شده اند. در قسمت کاتد گاز هیدروژن و در قسمت آند گاز اکسیژن تولید می شود. گاز هیدروژن پس از طی مراحل مختلف در کپسول ها ذخیره و گاز اکسیژن به اتمسفر ونت می شود. در هر سل الکتروشیمیایی به منظور برقراری مدار الکتریکی باید سه جزء اصلی کاتد، آند و محلول الکترولیت پتاس وجود داشته باشند. وظیفه محلول الکترولیت تسهیل جریان الکترون ها بین کاتد و آند می باشد. در صورتی که نقصی در محلول الکترولیت به وجود آید می تواند منجر به افزایش مقاومت الکتریکی و در نتیجه افزایش دما ، افزایش توان مصرفی سیستم و در نهایت عدم امکان تامین شدت جریان مورد نیاز و نهایتا کاهش تولید گاز شود. این امر پس از گذشت مدت زمان طولانی از کارکرد سیستم رخ می دهد. علل مختلف همچون نشت الکترولیت از سل ها، رسوب محلول الکترولیت و واکنش های شیمیایی کربناته شدن پتاس می توانند موجب کاهش غلظت محلول الکترولیت گردند. در بهره بردرای های اخیر انجام شده توسط امور شیمی نیروگاه طوس از قسمت هیدروژن سازی، افزایش تدریجی اختلاف پتانسیل الکتریکی الکترولایزر مشاهده شد. پس از انجام تست های سنجش غلظت خلوص و میزان غلظت یون کربنات در آزمایشگاه شیمی، کاهش غلظت و کربناته شدن پتاس مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور جلوگیری از پیامدهای ناشی از نقص مشاهده شده، با برنامه ریزی های انجام شده در امور شیمی و با همکاری امور محترم مکانیک، محلولسازی مجدد الکترولیت مطابق با دستورالعمل های مربوطه انجام و پس از تخلیه الکترولیت، محلول جدید به الکترولایزر تزریق شد.

337 (1).JPG
337 (2).JPG
337 (3).JPG
337 (4).JPG
337 (5).JPG
337 (6).JPG
337 (1).JPG
337 (2).JPG
337 (3).JPG
337 (4).JPG
337 (5).JPG
337 (6).JPG
337 (1).JPG
337 (2).JPG
337 (3).JPG
337 (4).JPG
337 (5).JPG
337 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *