پایان تعمیرات نیمه اساسی واحد سه نیروگاه طوس

مطابق برنامه ریزی های انجام شده، واحد سه نیروگاه حرارتی طوس پس از پایان تعمیرات نیمه اساسی مقطع ۲۲۵۰۰۰ ساعت در مورخه ۹۷/۰۹/۰۵ و ۴ روز زودتر از موعد با شبکه پارالل گردید.

مدیر دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس در تشریح فعالیتهای تعمیرات نیمه اساسی واحد یک نیروگاه گفت:
واحد سه نیروگاه طوس پس از ۶۱ روز تلاش مداوم و شبانه روزی، بهره برداری خود را از سر گرفت و به شبکه سراسری تولید پیوست. شروع برنامه ریزی فعالیت ها، حدود سه ماه قبل از شروع فعالیتهای تعمیراتی توسط دفتر مهندسی آغاز گردید و اجرای فعالیتها توسط امورهای تعمیراتی مکانیک، الکتریک، کنترل و با همکاری امور شیمی و بهره برداری نیروگاه، بر روی مجموعه توربوژنراتور، بویلر، کندانسور و سایر تجهیزات سیکل آب و بخار صورت پذیرفت. در تعمیرات نیمه اساسی واحد سه، در کنار فعالیتهای برنامه ریزی شده و روتین، عملیات تعویض آبزن سمت چپ ریهیت، تعویض بخشی از لوله های ریهیت۲، تعویض پوسته استاپ والو سمت راست توربین فشار قوی و اسید شویی لوله های واتر وال نیز انجام گرفت و نهایتا با توجه به اسیدشویی لوله های واتروال، ۴ روز زودتر از موعد یعنی در پنجم آذرماه با شبکه سراسری پارالل گردید. همچنین فعالیت های تعمیرات میاندوره ای پاییزه یِ واحدهای ۱و۴ نیز حین فعالیت های تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ با موفقیت انجام شد.
گفتنی است تعمیرات نیمه اساسی واحدهای چهار و دو نیروگاه نیز طبق برنامه ریزی های انجام شده از طرف معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به ترتیب در بهمن ماه ۹۷ و مهر ماه ۹۸ انجام خواهد شد.

266 (15).JPG
266 (16).JPG
266 (17).JPG
266 (18).JPG
266 (19).JPG
266 (20).jpg
266 (1).JPG
266 (2).JPG
266 (3).JPG
266 (4).JPG
266 (5).JPG
266 (6).JPG
266 (7).JPG
266 (8).JPG
266 (9).JPG
266 (10).JPG
266 (11).JPG
266 (12).JPG
266 (13).JPG
266 (14).JPG
266 (15).JPG
266 (16).JPG
266 (17).JPG
266 (18).JPG
266 (19).JPG
266 (20).jpg
266 (1).JPG
266 (2).JPG
266 (3).JPG
266 (4).JPG
266 (5).JPG
266 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *