تست سیم سربی پره های ثابت و متحرک توربین فشار ضعیف توسط کارکنان امور تعمیرات مکانیک انجام شد

برای اندازه گیری و تعیین فواصل رادیالی پره های ثابت و متحرک، تست سیم سربی با بستن کامل و بازکردن مجدد و تعیین مقدار لهیدگی توسط کارکنان امور تعمیرات مکانیک انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، بخشی ار فعالیتهای مربوط به تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ در امور تعمیرات مکانیک ( واحد توربین ) انجام تست سیم سربی می باشد. فعالیت بکارگیری سیم سربی، برای اندازه گیری فواصل رادیالی پره های ثابت و متحرک در سمت بالا و پایین توربین و تعیین این فواصل می باشد. این کار پس از نصب سیم های سربی در نوک پره های ثابت و متحرک و بستن کامل توربین و سپس بازکردن مجدد آن انجام و با اندازه گیری مقدار لهیدگی سیم های سربی این فواصل تعیین و نسبت به تنظیم آن بر اساس پروتکل شرکت سازنده اقدام می گردد.

SC_1513.JPG
SC_1514.JPG
SC_1515.JPG
SC_1516.JPG
SC_1517.JPG
SC_1518.JPG
SC_1513.JPG
SC_1514.JPG
SC_1515.JPG
SC_1516.JPG
SC_1517.JPG
SC_1518.JPG
SC_1513.JPG
SC_1514.JPG
SC_1515.JPG
SC_1516.JPG
SC_1517.JPG
SC_1518.JPG

 

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *