فعالیتهای دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی واحد سه

اهم فعالیتهای دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی واحد سه

فعالیتهای دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه با برگزاری جلسات بررسی برنامه تعمیرات نیمه اساسی واحد سه حدود سه ماه قبل از شروع فعالیتهای تعمیراتی آغاز گردید. پس از تهیه برنامه اولیه در قالب MS Project ، اولین جلسه کارشناسی بررسی برنامه تعمیرات نیمه اساسی واحد۳ با در نظر گرفتن ۱۵ روز ابتدایی برنامه در روز شنبه ۲۳/۴/۹۷ برگزار و نقطه نظرات امورهای تعمیراتی در برنامه اعمال گردید.

در ادامه ، چهارشنبه مورخ ۳/۵/۹۷جلسه دوم برای بررسی ۴۰ روز ابتدایی برنامه و چهارشنبه ۱۰/۵/۹۷جلسه سوم برای بررسی تمام مدت زمان برنامه (۵۵ روز) در محل سالن جلسات برگزار و پس از جمع بندی، برنامه نهایی تهیه و ابلاغ گردید.

به طور خلاصه اهم فعالیتهای دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ در بخشهای ذیل معرفی می گردند:

۱- تهیه و تدوین برنامه زمان بندی تعمیرات نیمه اساسی به کمک نرم افزار MS Project
۲- صدور پرمیتهای اورهال و همچنین بستن پرمیتها پس از بررسی ضمائم، مستندات و تست شیتهای تکمیل شده ی فعالیتهای تعمیراتی
۳- نظارت کلی بر فعالیتهای امورهای تعمیراتی در مدت زمان تعمیرات
۴- کنترل پروژه و تهیه گزارش هفتگی پیشرفت فعالیتها در تعمیرات نیمه اساسی که در تصاویر پیوست منعکس گردیده است.
۵- برگزاری جلسات منظم هفتگی با پیمانکاران جهت بررسی درصد پیشرفت فعالیتهای هر یک از گروه های پیمانکاری و اتخاذ تصمیم مناسب جهت            پیشبرد کارها مطابق با برنامه زمان بندی
۶- ارائه گزارش درصد پیشرفت هفتگی همراه با ذکر دلایل عقب ماندگی برخی گروه ها در جلسه کمیته عالی بررسی فنی به مدیر عامل و مدیران            نیروگاه
۷- تدوین و گردآوری فعالیتهای انجام شده همراه با کلیه مستندات و تست شیتهای هر یک از گروه های کاری و ارائه گزارش جامع به مدیر عامل محترم   و شرکت مالک

SC_1488.JPG
SC_1489.JPG
SC_1490.JPG
SC_1410.jpg
DSC_0264.JPG
DSC_0267.JPG
SC_1409.jpg
SC_1411.jpg
SC_1484.JPG
SC_1485.JPG
SC_1486.JPG
SC_1487.JPG
SC_1488.JPG
SC_1489.JPG
SC_1490.JPG
SC_1410.jpg
DSC_0264.JPG
DSC_0267.JPG
SC_1409.jpg
SC_1411.jpg
SC_1484.JPG
SC_1485.JPG
SC_1486.JPG
SC_1487.JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *