بازدیدهای امور شیمی در زمان تعمیرات نیمه اساسی واحد سه نیروگاه طوس

با شروع تعمیرات نیمه اساسی، از قسمت های مختلف واحد طبق برنامه از پیش تعیین شده بازدید می شود. هدف از این بازدیدها، بررسی و کنترل شرایط فیزیکی و شیمیایی تجهیزات، ارسال گزارش و در صورت نیاز ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و کاهش مشکلات موجود می باشد.

با شروع تعمیرات نیمه اساسی، از قسمت های مختلف واحد طبق برنامه از پیش تعیین شده بازدید می شود. هدف از این بازدیدها، بررسی و کنترل شرایط فیزیکی و شیمیایی تجهیزات، ارسال گزارش و در صورت نیاز ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و کاهش مشکلات موجود می باشد.
اهم تجهیزاتی که در زمان تعمیرات نیمه اساسی توسط امور شیمی مورد بازدید قرار می گیرند عبارتند از:
کندانسور هوایی
ایرهیترها
کولرهای اکسایتر و هیدروژن ژنراتور
پره های ثابت و متحرک توربین
لوله های سوپرهیت، ری هیت، واتروال و ساپورتینگ
تانک های SD22، RT45، RT10، Boiler Blowdown vessel، Flash Box، آب تغذیه و کولرهای روغن توربین و روغن سیل و کولرهای میانی و درام
کانال های دودکش، G.R. Fan و ایرهیتر
تانک انبساط سیستم خنک کن مدار بسته و تصفیه بین راهی
در این بازدیدها، آنالیز رسوبات در قسمت های مختلف که موجب کاهش بازدهی و یا خوردگی در تجهیز می شود، میزان و نوع خوردگی در سطوح مختلف، وضعیت لایه محافظ و عیوب فیزیکی مانند نقص در اتصالات و جوش ها مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت پس از ارسال گزارشات به دفتر مهندسی و نظارت، با همکاری و هماهنگی با سایر امور، برنامه ریزی به منظور حل مشکلات مشاهده شده انجام می پذیرد.

SC_1460.JPG
SC_1461.JPG
SC_1458.JPG
SC_1459.JPG
SC_1460.JPG
SC_1461.JPG
SC_1458.JPG
SC_1459.JPG
SC_1460.JPG
SC_1461.JPG
SC_1458.JPG
SC_1459.JPG
SC_1460.JPG
SC_1461.JPG
SC_1458.JPG
SC_1459.JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *