انجام آزمایش اسپری تانک های ذخیره ی سوخت(مازوت و گازوئیل)

مطابق با برنامه ی اورهال، آزمایش سیستم اسپری تانک های ذخیره ی سوخت در چارچوب یک مانور تمرینی انجام گردید.

یکی از مهمترین برنامه های واحد ایمنی و آتش نشانی نیروگاه در زمان اورهال، آزمایش سیستم اسپری تانک های ذخیره ی سوخت (مازوت و گازوئیل) می باشد. بدین منظور برای آمادگی و شناخت بیشتر و ارزیابی عملکرد نیروها، این فعالیت در چارچوب یک مانور تمرینی انجام گردید. با این فرض که تانک ذخیره سوخت مازوت(B) دچار آتش سوزی شده و می بایست هرچه سریعتر عملیات خنک سازی انجام و آتش مهار گردد. در این فعالیت گذشته از اینکه از سیستم اسپری برای خنک سازی و کف برای خاموش کردن آتش استفاده شد، از تانکر حمل آب (کامیون ۱۹۲۱) نیز برای خاموش کردن هر چه سریعتر اتش نیز بهره برداری گردید.
شایان ذکر است ، آزمایش سیستم اسپری برای همه ی تانک های ذخیره سوخت (مازوت و گازوئیل) انجام گردید.

SC_1255.jpg
SC_1256.jpg
SC_1257.jpg
SC_1258.jpg
SC_1259.jpg
SC_1260.jpg
SC_1249.jpg
SC_1250.jpg
SC_1251.jpg
SC_1252.jpg
SC_1253.jpg
SC_1254.jpg
SC_1255.jpg
SC_1256.jpg
SC_1257.jpg
SC_1258.jpg
SC_1259.jpg
SC_1260.jpg
SC_1249.jpg
SC_1250.jpg
SC_1251.jpg
SC_1252.jpg
SC_1253.jpg
SC_1254.jpg

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *