ساخت داخل “پولی تسمه پروانه موتور اصلی و کمکی ایر هیترها”

با توجه به عدم موجودی انبار و نیاز ایر هیتر به قطعه فوق، ساخت آن در دستور کار کمیته ساخت داخل نیروگاه قرار گرفت و پس از تست و گرفتن تایید فنی نیروگاه، به تعداد مورد نیاز ساخته و تحویل امور تعمیرات مکانیک نیروگاه گردید.

به منظور تحقق بخشیدن به تولید داخلی در صنعت برق، ساخت داخل پولی تسمه پروانه موتور اصلی (۳۰*۳۰) و موتور کمکی (۳۰*۲۰) ایر هیترها در دستور کار کمیته ساخت داخل نیروگاه قرار گرفت. این قطعه برای انتقال نیرو از موتور کمکی به موتور اصلی، در وضعیت توقف موتور اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت توقف موتور اصلی اگر پولی تسمه پروانه معیوب شده و عمل نکند، موجب توقف کامل ایر هیتر و ایجاد خسارت به مجموعه بسکتها و ایر هیتر خواهد شد. لذا  با توجه به عدم

موجودی انبار و نیاز ایر هیتر به قطعه فوق، اقدام به ساخت و تهیه آن با همکاری شرکتهای پیمانکار داخلی گردید. با توجه به اینکه مستندات ساخت قطعه در مدارک فنی سازنده اصلی موجود نبود، با روش مهندسی معکوس اقدام به ساخت داخل قطعه گردید. نمونه اولیه با نظارت بخش فنی ساخته شده و پس از رفع نواقص و گرفتن تایید فنی نیروگاه، نهایتا به تعداد مورد درخواست، ساخته و تحویل امور تعمیرات مکانیک نیروگاه گردید.

SC_1104.jpg
SC_1105.jpg
SC_1106.jpg
SC_1104.jpg
SC_1105.jpg
SC_1106.jpg
SC_1104.jpg
SC_1105.jpg
SC_1106.jpg
SC_1104.jpg
SC_1105.jpg
SC_1106.jpg
SC_1104.jpg
SC_1105.jpg
SC_1106.jpg

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *