برگزاری مانور زلزله در نیروگاه طوس با مدیریت دفتر برنامه ریزی و آمار

برگزاری مانور زلزله در نیروگاه طوس

روز شنبه مورخه ی ۱۳۹۷/۰۶/۱۷، ساعت یازده آژیر برگزاری مانور زلزله به صدا در آمد. طبق برنامه ریزی انجام شده و چگونگی مواجهه با زلزله در آگهی منتشر شده، امور های درگیر به محض شنیدن صدای آژیر در مرحله نخست ابتدا حفاظت از جان را انجام داده و پس از اطمینان از پایان زلزله آغاز به یافتن مصدومین و اطلاع به واحد امداد(بهداری) نموده و سپس بررسی تجهیزات تولیدی، بررسی اتصالات بویژه در امور شیمی نمودند.با توجه به اینکه در این مانور دو مصدوم فرضی داشته که هر کدام از ناحیه ای از بدن جراحت برداشته، تیم امداد بسته به شدت حادثه عملیات امداد خود را آغاز نمودند. بدین شکل که ابتدا کمک رسانی به یکی از همکاران امور شیمی که به صورت وی اسید پاشیده بود و پس از مداوای اولیه توسط همکار مصدوم و تیم امداد به بهداری منتقل گردید ، سپس عملیات امداد به یکی از همکاران امور مالی و پشتیبانی که از ناحیه پا دچار آسیب شده است آغاز گردید و پس از انجام اقدامات اولیه برای درمان به بهداری منقل گردید.

SC_1131.jpg
SC_1132.jpg
SC_1133.JPG
SC_1134.JPG
SC_1135.JPG
SC_1136.jpg
SC_1127.jpg
SC_1128.jpg
SC_1129.jpg
SC_1130.jpg
SC_1131.jpg
SC_1132.jpg

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *