تعویض بنر تابلو های ورودی نیروگاه طوس توسط واحد روابط عمومی با همکاری امور تعمیرات مکانیک

با توجه به فرسوده شدن بنر تابلوهای ورودی نیروگاه، این بنر توسط واحد روابط عمومی با همکاری امور تعمیرات مکانیک ، تعویض گردید.

تابلوی ورودی نمایی کلی و نشان دهنده نام تجاری و یا تولید یک محصول به شمار می آید و می تواند نقش موثری را در نمایان نمودن فعالیت هر شرکت و یا سازمانی ایجاد نماید. به گزارش روابط عمومی، از آنجا که از زمان نصب تابلوی ورودی نیروگاه چند سالی می گذرد و تصاویر چاپ شده و نوشته های روی آن نامشخص و ناخوانا بود با هماهنگی های انجام شده و موافقت مدیرعامل محترم و همکاری امور تعمیرات مکانیک بنر تابلوی های ورودی نیروگاه طوس تعویض گردید.

SC_1098.JPG
SC_1099.JPG
SC_1100.JPG
SC_1101.JPG
SC_1102.JPG
SC_1103.JPG
SC_1096.jpg
SC_1097.jpg
SC_1098.JPG
SC_1099.JPG
SC_1100.JPG
SC_1101.JPG
SC_1102.JPG
SC_1103.JPG
SC_1096.jpg
SC_1097.jpg
SC_1098.JPG
SC_1099.JPG
SC_1100.JPG
SC_1101.JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *