انتقال رزین فیلترهای آنیونی و کاتیونی قوی تصفیه آب

با انتقال رزین های فیلترهای آنیونی و کاتیونی قوی تصفیه آب به بکواش وصل و انجام اقدامات لازم، افت فشار فیلتر آنیونی ضعیف ردیف ۱ از حدود ۱٫۵ اتمسفر به حدود ۰٫۸ اتمسفر کاهش یافت و همچنین نواقص فیلتر کاتیونی قوی ردیف ۲ شناسایی شد.

تعویض یونی یک فرایند برگشت پذیر تبادل یون بین یک جامد (رزین) و یک مایع است که هیچ تغییر دائم در ساختار جامد ایجاد نمی شود. این روش در تصفیه آب و خیلی از مایعات دیگر می تواند استفاده شود. در نیروگاه طوس به منظور تولید آب مقطر مصرفی در بویلر از رزین های تبادل یونی استفاده می شود. بدین منظور رزین های کاتیونی و آنیونی مختلف در فیلترهای جداگانه قرار داشته و در هر مرحله یون های خاصی از آب حذف می شود. با بهره برداری طولانی مدت و گذشت زمان، بر اثر تنش های مکانیکی، ورود مقادیر ناچیز آلاینده و … مشکلاتی همچون افزایش افت فشار در فیلترها و یا کاهش بازدهی رزین ها ممکن است رخ دهد. در سال ۱۳۹۷ با توجه به افزایش افت فشار فیلتر آنیونی ردیف ۱ تصفیه آب و همچنین به منظور بررسی فیلتر کاتیونی قوی ردیف ۲ اقدام به انتقال رزین ها به backwash vessel، شستشوی رزین ها و جداسازی رزین های شکسته، بررسی ظرفیت رزین ها، اضافه نمودن رزین makeup بر مبنای محاسبات انجام شده گردید. با اقدامات انجام شده که در تمامی مراحل آن پرسنل محترم امور مکانیک تلاش بی وقفه ای در جهت تسریع و انجام بدون نقص فعالیت های مرتبط داشتند، افت فشار فیلتر آنیونی ضعیف ردیف ۱ از حدود ۱٫۵ اتمسفر به حدود ۰٫۸ اتمسفر کاهش یافت و همچنین نواقص فیلتر کاتیونی قوی ردیف ۲ به منظور برنامه ریزی جهت رفع آن ها شناسایی گردید.

SC_1090.jpg
SC_1091.jpg
SC_1092.jpg
SC_1093.jpg
SC_1094.jpg
SC_1095.jpg
SC_1090.jpg
SC_1091.jpg
SC_1092.jpg
SC_1093.jpg
SC_1094.jpg
SC_1095.jpg

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *