برگزاری جلسه معارفه آقای مهندس یعقوبی بعنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار نیروگاه طوس

با حضور آقای مهندس افخمی مصطفوی ،مدیرعامل محترم نیروگاه طوس، جلسه معارفه آقای مهندس یعقوبی بعنوان مدیردفتر برنامه ریزی و آمار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با حضور آقای مهندس افخمی مصطفوی ،مدیرعامل محترم نیروگاه و آقای مهندس رئیسیان زاده معاونت مهندسی و برنامه ریزی و همچنین پرسنل دفتر برنامه ریزی و آمار ، جلسه معارفه آقای مهندس یعقوبی بعنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار در سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.
در این نشست ، آقای مهندس افخمی مصطفوی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای مهندس یعقوبی در مدت زمانیکه در امور بهره برداری حضور داشتند و همچنین تشکر از آقای مهندس غفوری نژاد برای قبول زحمت سرپرستی این دفتر بصورت همزمان بادفتر مهندسی و نظارت شرکت ، اظهار داشتند با مدیریت جدید آقای مهندس یعقوبی، امیدواریم روند رو به رشد دفتر با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.
در ادامه آقای مهندس یعقوبی ضمن اشاره به اهمیت دفتر برنامه ریزی در نیروگاه ، نکاتی را در خصوص اداره این دفتر بیان داشتند. در پایان پرسنل دفتر برنامه ریزی و آمار ، ضمن تشکر از زحمات آقای مهندس غفوری نژاد و بیان نقطه نظراتشان در خصوص مسائل این دفتر ، تاکید داشتند با حمایت از آقای مهندس یعقوبی تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف این دفتر بکار خواهند گرفت.

SC_1083.JPG
SC_1084.JPG
SC_1080.jpg
SC_1081.JPG
SC_1083.JPG
SC_1084.JPG
SC_1080.jpg
SC_1081.JPG
SC_1083.JPG
SC_1084.JPG
SC_1080.jpg
SC_1081.JPG
SC_1083.JPG
SC_1084.JPG
SC_1080.jpg
SC_1081.JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *