تقدیر از ایمن کاران نمونه

تقدیر از ایمن کاران نمونه در فصل بهار

پیرو مصوبه ی کمیته عالی حفاظت فنی و بهداشت کار در سال جاری مقرر گردید، هر ماه از سه تن از کارکنانی که همواره اصول ایمنی را رعایت می کنند تقدیر گردد. پیرو همین مصوبه در فصل بهار از نه تن از پرسنل امورهای مختلف تقدیر به عمل آمد و جوایزی به نمایندگی از مدیریت محترم عامل و در حضور نماینده ی امور مربوطه، مسئول روابط عمومی و کارشناس ایمنی و مدیریت بحران اعطا گردید.

SC_1000.JPG
SC_1001.JPG
SC_1002.JPG
SC_1003.JPG
SC_1004.JPG
SC_1005.JPG
SC_996.JPG
SC_997.JPG
SC_998.JPG
SC_999.JPG
SC_1000.JPG
SC_1001.JPG
SC_1002.JPG
SC_1003.JPG
SC_1004.JPG
SC_1005.JPG
SC_996.JPG
SC_997.JPG
SC_998.JPG
SC_999.JPG
SC_1000.JPG
SC_1001.JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *