تهیه نسخه الکترونیکی از اسناد Training Manual

تهیه نسخه الکترونیکی از اسناد Training Manual

در راستای اجرایی نمودن اهداف سال ۹۷ دفتر برنامه ریزی و نظارت، کار پیگیری و اسکن شدن اسناد Training نیروگاه باتمام رسید. با همکاری پرسنل کتابخانه و مرکز اسناد این اسناد از حالت سند تصویری خارج شده و می توان آنها را هم مانند اسناد Operation Manual و Maintenance Manual دسته بندی کرده و قابلیت جستجوی متنی به آنها اضافه گردید.
مراحل انجام شده در این پروسه به شرح زیر می باشد:
۱) دسته بندی و مطابقت دادن اسناد اسکن شده با اسناد موجود در مر کز اسناد :
با هماهنگی و همکاری جناب آقای مهندس سعادتی، در ابتدا تصاویر اسناد اسکن شده (Training Manual) با زونکن مربوطه در مرکز اسناد مطابقت کامل داده شده و دسته بندی گردیدند و در پوشه های جداگانه همنام با زونکن موجود در مرکز اسناد قرار داده شدند. این مرحله با صرف تقریبا ۷۰ نفر ساعت کار و در مدت یک ماه انجام پذیرفت.
۲) تبدیل کردن اسناد به فایلPDF :
با توجه به اینکه هدف نهایی سهولت در دسترسی و قابل جستجو بودن این اسناد بود ابتدا برخی از این اسناد که در فرمت PDF نبودند تجمیع شده و به فایلPDF یکسان تبدیل گردیدند.
۳) انجام عملیات OCR بر روی اسناد :
پس از تبدیل و تجمیع اسناد جهت سهولت جستجو اقدام به OCR کردن (قابلیت جستجوی محتوا در متن) بر روی تمامی صفحات این اسناد انجام شد تا تمامی صفحات این اسناد دارای قابلیت جستجو پیدا کنند .
۴) ساخت ایندکس بر روی تمامی اسناد :
پس از OCR شدن تمامی اسناد بر روی کلیه این اسناد یک ایندکس ساخته شد تا جستجو بر روی تمامی این اسناد از طریق همین اینکس انجام پذیرد و دیگر لازم نیست تا فایلها به صورت تک به تک جستجوی متنی انجام دهیم. .

در نهایت پس از جدا سازی و تجمیع فایها و قرار دادن ایندکس بر رو آنها این فایها در مسیر P:\. Manuals\Training Manual قرار داده شد: (تصویر شماره ۰۱)
پس از اجرای فایل Training Manual.pdx در محل مشخص شده (تصویر شماره ۰۲) می توان کلمات فنی مورد نظر را می توان جستجو کرد و یا می توان جهت مطالعه اسناد آنها را به صورت جداگانه از مسیر های مشخص شده مطابق با کدهای زونکن های نامگذاری شده در مرکز اسناد دسترسی پیدا کرد.

SC_994.jpg
SC_995.jpg
SC_994.jpg
SC_995.jpg
SC_994.jpg
SC_995.jpg
SC_994.jpg
SC_995.jpg
SC_994.jpg
SC_995.jpg
SC_994.jpg
SC_995.jpg
SC_994.jpg
SC_995.jpg

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *