تعویض لوله های ری هیت دو بویلر واحد یک نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی

با توجه به ساعت کارکرد واحد های نیروگاه طوس و همچنین تغییر سوخت مصرفی نیروگاه در سالهای اخیر و کاهش ضخامت لوله های ری هیت بویلر واحد یک ، این لوله ها در تعمیرات نیمه اساسی تعویض گردید.

خطوط لوله ری هیت یکی از تجهیزات اساسی و مهم درسیکل نیروگاه بخار می باشد که وظیفه سوپر هیت نمودن مجدد سیال خروجی از توربین فشار قوی نیروگاه را به عهده دارد.
با توجه به ساعت کارکرد واحد های نیروگاه و همچنین تغییر سوخت مصرفی نیروگاه در سالهای اخیر ، ضخامت لوله های یاد شده به شدت کاهش یافته به طوری که درسالهای اخیر چندین مرحله توقف اجباری واحد و جوشکاری موضعی و تعویض مقطعی لوله ها انجام شده است.
لذا با توجه به توقف زیاد واحد به دلیل سوراخ شدن این لوله ها و نقش آن در مصرف آب و همچنین در سیکل نیروگاه و کاهش راندمان واحد ها، مقرر شد لوله های ری هیت ۲ تعویض شود . در طول تعمیرات میان دوره ای واحد ۲۲ردیف و در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۴۶ ردیف تعویض گردید که مجموعا متشکل از ۱۹۸ لوله U شکل ، ۸۱۶ سرجوش ،۱۹۸ عدد بوش محافظ و ۶۸عدد ورق دیواره بویلر می باشد و مطابق با استاندارد و مستندات فنی سازنده بویلر نیروگاه تعویض و کلیه تست های غیر مخرب شامل تست RT،PT،VTو هیدرو تست انجام شد .

SC_975.JPG
SC_976.JPG
SC_986.jpg
SC_987.jpg
SC_988.jpg
SC_989.jpg
SC_974.JPG
SC_975.JPG
SC_976.JPG
SC_986.jpg
SC_987.jpg
SC_988.jpg
SC_989.jpg
SC_974.JPG
SC_975.JPG
SC_976.JPG
SC_986.jpg
SC_987.jpg
SC_988.jpg

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *