ایجاد مخزن نقشه در مرکز اسناد فنی نیروگاه طوس

با توجه به گذشت بیش از سی سال از احداث نیروگاه و نیاز بیش از پیش به نقشه ها و مدارک نیروگاهی ، مخزن نقشه ایجاد گردید.

با توجه به گذشت بیش از سی سال از احداث نیروگاه و نیاز بیش از پیش به نقشه ها، بدلایل مراجعات متعدد همکاران جهت دریافت نقشه و کار بر روی اجزاء مختلف، آسیب پذیر بودن برگه ها، مقرر شد تا با توجه به امکانات موجود در مرکز اسناد (نقشه های موجود و بایگانی )، مخزن نقشه ایجاد کرده ، و گامی به جلو در جهت ایمن سازی نقشه های نیروگاه برداشته شود .

       وضعیت قدیم مخزن

۱-اسناد موجود

با توجه به اسقرار یک ست از منوئلها ( Maintenance Manual ، Operation Manual ،Training Manual ، Test certificates ) در مخزن قدیم و نیز کتابچه های تعمیرات و اسناد حمل ، کمبود یک ست از نقشه ها ی مرکز اسناد در مخزن اسناد جهت تکمیل پروژه مخزن در تکمیل اسناد آن به نظر می رسید که این امر با تلاش دو ساله محقق گردید .

۲-شرایط مخزن و نیاز به استاندارد سازی

با عنایت به اینکه اسناد نسخ اصل ، در مخزن مرکز اسناد نگهداری میشود و نیاز به بهبود شرایط نگهداری در این مکان در راستای استاندارد سازی بود ،استاندارد سازی مخزن در اولویت کارها قرار گرفت. از جمله کارهای ضروری انجام پذیرفته می توان به حذف نور از طریق کور کردن کلیه پنجره های مخزن ، حذف تهویه هوا و عدم تبادل هوای داخل با بیرون اشاره نمود.

اقدامات انجام شده :

در این پروژه که بالغ بر ۲۰۰۰ نفر ساعت کار در مدت ۲سال بوده ، و با احتساب دو نفر بصورت روزانه و حدود ۲/۵ ساعت در روز انجام پذیرفته است . که پس از بررسی و بازبینی بیش از ۱۷۳۰ زونکن (۱۲۸۰عدد در بایگانی ها و ۴۵۰ عدد در مرکز اسناد) تعداد ۴۸۱ عدد زونکن نقشه تهیه لیست بندی و مرتب سازی و در مخزن مرکز اسناد جانمایی و استقرار داده شد .

محاسن ایجاد مخزن نقشه :

ایجاد مخزن نقشه ، کاهش آسیب های فیزیکی و انسانی را در پی داشته وکمک به ماندگاری بیشتراسناد خواهد کرد. همچنین در صورت نیاز ، جهت تهیه نسخ کسری در مرکز اسناد نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و نیز به دلیل تغییرات شیمیایی و مجاورت با عوامل محیطی مختلف در استفاده مکرر از برگه ها ی اسناد در طول زمان دچار پوسیدگی و خشکی می شوند و باعث شکسته شدن ،پاک شدن و یا نقص اسناد و نقشه ها و در مواردی کسری نقشه می گردد ، اما در مخزن جدید با توجه به شرایط ویژه موجود از قبیل حذف نور و عدم استفاده مراجعین این امر به حداقل خواهد رسید .

مرکز اسناد فنی و کتابخانه نیروگاه طوس

SC_809.JPG
SC_810.JPG
SC_811.JPG
SC_812.JPG
SC_813.JPG
SC_814.JPG
SC_806.JPG
SC_807.jpg
SC_808.jpg
SC_809.JPG
SC_810.JPG
SC_811.JPG
SC_812.JPG
SC_813.JPG
SC_814.JPG
SC_806.JPG
SC_807.jpg
SC_808.jpg
SC_809.JPG
SC_810.JPG
SC_811.JPG

 

 

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *