انعقاد قرارداد شرکت افق تامین انرژی طوس (مالک نیروگاه) با شرکت TUV SUD آلمان برای انجام مطالعات بازتوانی واحد های نیروگاه طوس

با توجه به ضرورت استفاده بهینه از توان و ظرفیت واحدهای نیروگاه طوس و افزایش راندمان واحدها و همچنین بررسی راهکارهای مناسب برای بهره وری بهتر از این واحدها، با حضور مدیرعامل محترم شرکت مدیریت تولید برق طوس و مدیرعامل محترم شرکت تولید نیروی برق خراسان و مدیران شرکت tuv sud و شرکت افق تأمین انرژی طوس (مالک نیروگاه ) قرارداد طرح مطالعات بازتوانی واحدهای نیروگاه طوس منعقد گردید.

یکی از راههای افزایش راندمان و بازدهی واحدهای بخاری در نیروگاهها، ترکیب نمودن این واحدها با واحدهای گازی و سیکل ترکیبی می باشد. در چرخه نیروگاههای گازی که از سیکل تئوری برایتون تبعیت می کند، به دلیل محدودیت های تکنیکی، گازهای داغ خروجی از توربین با دمایی بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ درجه سانتیگراد خارج شده و وارد اتمسفر می شود.
بدیهی است این حجم گاز های داغ که دارای انتالپی قابل توجهی می باشد، باعث افت عملکرد و چرخه خواهد شد ، بطوری که امروزه راندمان سیکل های گازی حداکثر ۳۵% می باشد. در این شرایط اگر گازهای خروجی از اگزوز به سمت یک بویلر سیکل بخار ، هدایت شوند، با استفاده از انتالپی محصولات احتراق و بدون نیاز به استفاده مجدد از سوخت می توان از یک توربو ژنراتور سیکل بخاری نیز برق تولید نمود.
در حالیکه راندمان ناخالص سیکل های تولید قدرت بخاری حدود ۳۷% می باشد، با ترکیب نمودن سیکل بخاری با سیکل گازی می توان راندمان سیکل ترکیبی را به بیشتر از ۵۵% رساند که علاوه بر افزایش توان خروجی نیروگاه ( بازتوانی ) منجر به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا می گردد.
در همین راستا شرکت افق تأمین انرژی طوس با همکاری شرکت مدیریت تولید برق طوس اقدام به برگزاری مناقصه جهت انجام مطالعات فاز صفر برای اجرای طرح بازتوانی ( از طریق احداث واحدهای گازی در کنار واحدهای بخاری موجود ) نمود و شرکت tuv آلمان برنده مناقصه گردید و در دوشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۹ نمایندگان خود را برای مطالعه و امکان سنجی طرحی بهینه برای بازتوانی نیروگاه اعزام نمود.

 

SC_644.JPG
SC_639.jpg
SC_640.jpg
SC_642.JPG
SC_643.JPG
SC_644.JPG
SC_639.jpg
SC_640.jpg
SC_642.JPG
SC_643.JPG
SC_644.JPG
SC_639.jpg
SC_640.jpg
SC_642.JPG
SC_643.JPG
SC_644.JPG
SC_639.jpg

نوشته های مرتبط