طراحی و ساخت رک وایرینگ برای تست کارتهای الکترونیکی در آزمایشگاه الکترونیک نیروگاه طوس

برای تست ، تنظیم و تعمیر کارتهای الکترونیکی، نیاز به انجام وایرینگهای متعددی برای اعمال ورودیها و اندازه گیری خروجیها و نقاط تست می‌باشد. پیچیدگی بسیاری از کارتها و نیاز به ارتباط همزمان آنها به کارتهای دیگر و پانلهای کنترلی، عملاً تست آنها را در محیط آزمایشگاهی بسیار مشکل می کند.

به همین منظور ایجاد یک رک در محیط آزمایشگاه برای نصب کارتهای مورد نظر و انجام وایرینگ مشابه با وایرینگهای کابینهای کنترلی و برقراری ارتباط بین کارتها و مدارهای فرمان و درایوها بسیار می تواند به فرآیند تست و عیب یابی کارتها کمک کند.
طراحی وایرینگ رک مورد نظر از اوایل سال ۹۶ در آزمایشگاه الکترونیک آغاز شد و در حال حاضر انجام تست و تعمیر کارتهای RT372 ، VT371 ، VT372 و VT373 به وسیله این رک امکان‌پذیر می‌باشد. همزمان با ساخت و وایرینگ این تستر، مدارک و فرآیندهای مربوط به تست و تعمیر هر کارت بعلاوه مشخصات ورودیها و خروجیها و مقادیر نقاط تست، مستندسازی شده و به منظور انتقال تجربیات ، به صورت فیزیکی و الکترونیکی نگهداری می شود. شایان ذکر است تا پایان امسال وایرینگ چند کارت مهم دیگر نیز به این رک اضافه خواهد شد.

 

نوشته های مرتبط