طراحی و ساخت دستگاه آب بندی چرخ دنده های گیربکس های ACC در نیروگاه طوس

دستگاه آب بندی چرخ دنده های گیربکس های ACC نیروگاه طوس پس از طراحی به همت پرسنل محترم امور تعمیرات مکانیک ساخته و راه اندازی گردید.

به گزارش روابط عمومی، در هنگام تعمیر اساسی گیربکس های ACC ، به دلیل تعویض چرخ دنده ها ی معیوب، احتمال تولید براده وجود دارد که این براده های تولید شده به همراه روغن به فضاهای بین ساچمه های بلبرینگ ها و چرخ دنده ها نفوذ کرده و باعث آسیب و تخریب آنها می گردد. که می بایستی برای جلوگیری از این آسیب ها بعد از نصب گیربکس در محل و راه اندازی آن، پس از مدتی کار عملیات آببندی انجام گردد که فقط این امر با تعویض یک مرحله روغن و خارج شدن براده های احتمالی، گیربکس را در حالت آماده نگه می دارد. برای بالا بردن عمر گیربکسها و همچنین کم شدن آسیب ناشی از در مدار بودن گیربکس در زیر بار (قبل از خارج ساختن براده ها)، دستگاه آببندی چرخ دنده های گیربکسهای ACC نیروگاه طوس توسط پرسنل محترم امور تعمیرات مکانیک طراحی، ساخته و راه اندازی گردید که با راه اندازی این دستگاه، بدون زیر بار رفتن گیربکس و قبل از نصب در محل، عملیات آببندی چرخ دنده ها انجام و براده ها به وسیله فیلتر جمع آوری می گردند که این کار باعث صرفه جویی در هزینه ها و بالا بردن عمر گیربکسها می گردد.

نوشته های مرتبط