اجرای نظام آراستگی (۵S) در آزمایشگاه الکترونیک نیروگاه طوس

۵S یا نظام آراستگی ، منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد .هدف نهایی ۵S پیشگیری از اتلاف بسیاری از موارد در حوزه های مختلف کاری می باشد . این نظام پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها و مدلهای مرتبط با خود می باشد و مزیت آن در این است که همه جا قابل پیاده سازی است.

به گزارش روابط عمومی، در این شرکت، آزمایشگاه الکترونیک دست به ابتکار جدیدی زد و برای اولین بار اقدام به اجرایی کردن نظام آراستگی ( ۵S) نمود. این نظام توسط همکاران محترم در آزمایشگاه الکترونیک و با تلاش آنها در سه بخش ساماندهی قطعات الکترونیکی،ساماندهی مدارک و ساماندهی ابزار و لوازم کار تعریف و به مرحله اجرا درآمد. با اجرای این نظام ،ساماندهی قطعات الکترونیکی که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و برای تعمیر کارتها و تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند می تواند در موقع نیاز با کمترین صرف وقت ،المان مورد نظر را پیدا نموده و در قسمت های مختلف امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق استفاده نمود.خاطر نشان می شود مدیرعامل محترم نیز پس از اجرای این نظام در این بخش از امور تعمیرات کنترل و ابزار دقیق بازدیدی به عمل آوردند و از تلاشهای ایشان برای اجرا نمودن و همچنین زمینه سازی برای اجرای این نظام در تمامی شرکت از آنها تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

SC_584.jpg
SC_616.jpg
SC_617.jpg
SC_584.jpg
SC_616.jpg
SC_617.jpg
SC_584.jpg
SC_616.jpg
SC_617.jpg
SC_584.jpg
SC_616.jpg
SC_617.jpg
SC_584.jpg
SC_616.jpg
SC_617.jpg

نوشته های مرتبط