اهداء جهیزیه به یکی از خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی منطقه شاندیز- طرقبه توسط پرسنل نیروگاه طوس

کارکنان نیروگاه طوس به دعوت شورای فرهنگی نیروگاه، در یک اقدام انسان دوستانه با جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی خود، مقدمات تهیه جهیزیه یک نوعروس تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی را فراهم نمودند.

کارکنان نیروگاه طوس به دعوت شورای فرهنگی نیروگاه در یک اقدام انسان دوستانه با جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی خود مقدمات تهیه جهیزیه یک نوعروس تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی را فراهم نمودند.در جامعه کنونی یکی از مسائل و دغدغه های خانواده های محروم تهیه لوازم و اقلام ضروری زندگی برای آینده فرزندانشان به خصوص دخترانشان می باشد تا گوشه ای از مشکلات فرزندان خود را مرتفع نموده و با تشکیل زندگی، آینده روشنی پیش رو داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی ، این امر خیرخواهانه با استقبال همکاران نیروگاه مواجه شد و این عزیزان با اهداء بخشی از مبلغ حقوق خود یک سری جهیزیه یکی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را تهیه نمودند.خاطرنشان می شود جهیزیه تهیه شده با حضور مسئولین محترم کمیته امداد امام خمینی منطقه شاندیز ، مدیران محترم امور و جمعی از مسئولین شرکت جهت اهداء تحویل این نهاد مردمی گردید.

نوشته های مرتبط