احیاء و تعیین وضعیت ۵۷۰ عدد باتری نیکل کادمیوم مستعمل توسط پرسنل امور تعمیرات الکتریک نیروگاه طوس

تعداد ۵۷۰ عدد باتری نیکل کادمیوم قدیمی ۳۲۰Saft Kpmp در نیروگاه وجود دارد که باتری های جدید جایگزین آنها شده اند .تعداد ۵۷۰ عدد باتری نیکل کادمیوم قدیمی ۳۲۰Saft Kpmp در نیروگاه وجود داشت که باتری های جدید جایگزین آنها شده اند. از این تعداد ۲۴۰ عدد مربوط به باتری های مجموعه های ۲۴V± و ۳۳۰ عدد مربوط به باتری های قدیمی سیستم ۲۲۰V می باشد. باتری های قدیمی فوق از زمان تعویض تاکنون در نیروگاه نگهداری شده است و از سیستم جدا بوده اند.

تعداد ۵۷۰ عدد باتری نیکل کادمیوم قدیمی ۳۲۰Saft Kpmp در نیروگاه وجود داشت که باتری های جدید جایگزین آنها شده اند. از این تعداد ۲۴۰ عدد مربوط به باتری های مجموعه های ۲۴V± و ۳۳۰ عدد مربوط به باتری های قدیمی سیستم ۲۲۰V می باشد. باتری های قدیمی فوق از زمان تعویض تاکنون در نیروگاه نگهداری شده است و از سیستم جدا بوده اند. با توجه به اینکه تعدادی از باتری ها با وجود کاهش ظرفیت همچنان مقدار قابل قبولی شارژ را حفظ می کنند لذا تصمیم بر تعیین تکلیف و احیای کل باتری ها گرفته شد. بنابراین تمامی باتری ها تحت شارژ، دشارژ و تست قرار گرفتند که وضعیت آنها مشخص و از بین آنها مجموعه باتری برای پشتیبانی سیستم ۲۲۰V آماده گردید. لازم به ذکر است تمام این باتری ها در مجموعه های حدود ۱۷۵ عددی با دستگاه شارژ OECI3 و نیز سیستم تخلیه الکترود و آب نمک حداقل دوبار با جریان ۶۵A شارژ و دشارژ شده اند. در حین این پروسه ها ولتاژ تمام سلولها در فاصله های زمانی معین اندازه گیری و ثبت شده و به این ترتیب سلول های معیوب مشخص و کنار گذاشته شد و دو ست باتری با ظرفیت حدود ۴۰% در اختیار سیستم قرار گرفت.

نوشته های مرتبط