پایان تعمیرات میاندوره ای و پارالل شدن واحد ۱ نیروگاه طوس با شبکه برق کشور

واحد ۱ نیروگاه طوس پس از انجام تعمیرات دوره های با شبکه سراسری برق کشور پارالل شد.

واحد ۱ نیروگاه طوس با ظرفیت ۱۵۰ مگاوات با کسب مجوز از مرکز کنترل دیسپاچینگ با شبکه سراسری برق کشور پارالل شد.

غفوری نژاد مدیر دفتر مهندسی ونظارت نیروگاه طوس با اعلام این خبر گفت : در کنار سرویس های دوره ای روتین ، برخی از مهم ترین فعالیتهای انجام گرفته در این تعمیرات عبارتند از:
– تعویض والوهای آکونا در آبزن های ریهیت و سوپرهیت
– رفع نقص از شیر کنارگذر توربین فشارقوی و استفاده از بالن ساخت داخل جهت آکومولاتور آن برای اولین بار
– تعویض روغن کوپلینگ اف دی فن شماره دو، یاتاقانها و گیربکس ایرهیترها
– تعویض انبساط گیر برزنتی هوای ورودی به ایرهیتر شماره دو
– چک و بازدید مجموعه تحریک و دیودهای گردان و تست سرد رله های حفاظت ژنراتور

وی افزود: راه اندازی این واحد کمک شایانی به پایداری شبکه برق استان خراسان در زمستان پیش رو می کند چرا که واحدهای نیروگاه طوس از معدود واحدهای استان هستند که در صورت افت فشار گاز در فصل سرما، قابلیت تولید برق با سوخت نفت کوره را دارند.

پیش از این، واحد ۴ نیز پس از اتمام تعمیرات میاندوره ای با موفقیت با شبکه پارالل شده بود.
شایان ذکر است ، ظرفیت تولید برق در واحدهای نیروگاه طوس ۶۰۰ مگاوات می باشد.

نوشته های مرتبط