بسته بندی مجدد و شمارش لوازم یدکی در اداره انبار

بسته بندی مجدد و شمارش لوازم یدکی در اداره انبار

درخواست و استفاده از لوازم یدکی و کالاهای موجود در انبارمرکزی موجب بازگشایی بسته بندی اولیه این کالاها می شود.

این اقدام در بلند مدت براثرعوامل محیطی از قبیل (گرد و خاک ،رطوبت ،گرما و….) موجب فرسودگی و خوردگی قطعات فلزی می گردد.و همچنین باعث تغییر فرم کالاهای الکتریکی و اینسترومنتی خواهد شد .

به همین منظور از ابتدای سال گذشته نسبت به تعویض و بسته بندی مجدد کالاهای فوق برنامه ریزی گردید.
شایان ذکراست که تاکنون با مساعدت مدیران محترم و سخت کوشی پرسنل انبار حدود۴۰ درصد کالاهای باز ،بسته بندی و شمارش گردیده است .

3.jpg
4.jpg
2.jpg
1.jpg
3.jpg
4.jpg
2.jpg
1.jpg
3.jpg
4.jpg
2.jpg
1.jpg
3.jpg
4.jpg
2.jpg
1.jpg

نوشته های مرتبط