برگزاری نشست معرفی سیستم امولاسیون مازوت جهت بهبود کیفیت مازوت و کاهش آلاینده های زیست محیطی در نیروگاه طوس

با توجه به رویکردکاهش مصرف سوخت مایع (مازوت) در نیروگاه طوس و همچنین شرایط آلایندگی و استفاده بهینه از این سوخت ،جلسه ای در خصوص معرفی سیستم امولاسیون با حضور نماینده ای از کشور کره جنوبی، مدیرعامل محترم ، مدیران محترم امور و تعدادی از کارشناسان در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

با توجه به رویکرد کاهش مصرف سوخت مایع (مازوت) در نیروگاه طوس و همچنین شرایط آلایندگی و استفاده بهینه از این سوخت ،جلسه ای در خصوص معرفی سیستم امولاسیون با حضور نماینده ای از کشور کره جنوبی، مدیرعامل محترم ، مدیران محترم امور و تعدادی از کارشناسان در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه مدیرعامل شرکت INKOBIO به معرفی این سیستم پرداخت.
این سیستم قادر است در زمان هایی سوخت نیروگاه مبتنی بر مازوت می باشد موجب بهبود کیفیت و جداسازی ناخالصی های سوخت مازوت شود به صورتی که کاهش قابل توجه ای در مصرف آن داشته و افزایش راندمان و کاهش چشمگیر آلاینده های زیست محیطی را نیز به همراه خواهد داشت.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس

SC_570.JPG
SC_569.JPG
SC_572.JPG
SC_571.JPG
SC_570.JPG
SC_569.JPG
SC_572.JPG
SC_571.JPG
SC_570.JPG
SC_569.JPG
SC_572.JPG
SC_571.JPG
SC_570.JPG
SC_569.JPG
SC_572.JPG
SC_571.JPG

 

نوشته های مرتبط