بازدید خانواده های محترم همکاران از نیروگاه طوس

با هدف تکریم پرسنل محترم و همچنین انتقال مفاهیم مرتبط با تولید برق به خانواده های این عزیزان و به منظور تعمیق روابط خانواده ی کارکنان با یکدیگر، مرحله جدیدی از بازدید خانواده کارکنان از نیروگاه آغاز گردید.

با هدف تکریم پرسنل محترم و همچنین آشنایی خانواده های ایشان با نحوه فعالیت همکاران گرامی و ایجاد درک هر چه بیشتر اهمیت و حساسیت فعالیت های نیروگاه به خصوص تولید برق به عنوان یک صنعت پایه و همچنین تعمیق روابط میان خانواده ها مرحله جدیدی از بازدید خانواده های کارکنان از نیروگاه آغازگردید .
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس این بازدیدها با مساعدت مدیرعامل محترم و همکاری امورهای مختلف نیروگاه در دو مرحله انجام گردید که در هر کدام از این مراحل حدود ۳۰ نفر از همکاران به اتفاق خانواده هایشان حضور داشتند.در این بازدیدها پیرامون اهمیت انرژی برق و نحوه ی تولید آن و همچنین انواع نیروگاه های تولید کننده برق در استان خراسان ، توسط آقای مهندس سهامیان مسئول محترم روابط عمومی توضیحاتی ارائه گردید. ایشان ضمن خوش آمد گویی به مدعوین محترم ، هدف از انجام این گونه بازدیدها را تکریم پرسنل و همچنین شناخت هر چه بیشتر خانواده ها با صنعت برق و اهمیت آن دانست. ایشان در ادامه به تشریح روند تولید برق در شرکت پرداخته و از همه بازدید کنندگان خواست تا مدیریت مصرف را در خانواده های خود نهادینه نموده تا به عنوان فرهنگی غنی در میان آحاد جامعه و یا به هر کسی که با آنان در ارتباط هستند به اجرا درآید. پس از توضیحات ایشان پذیرایی از خانواده های محترم در محل سالن همایش انجام گردیده و سپس با بازدید از قسمتهای مختلف اتاق فرمان و تجهیزات سالن توربین نیروگاه و ارائه توضیحاتی فنی از نزدیک با نحوه ی فرایند تولید برق در این بخش از نیروگاه آشنا شدند .
شایان ذکر است در پایان این بازدیدها و در فضایی صمیمانه، با ثبت عکس های یادگاری و اهدای هدایایی به رسم یادبود به خانواده ها خاتمه یافت.
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس

SC_549.JPG
SC_550.JPG
SC_551.JPG
SC_552.JPG
SC_553.JPG
SC_554.JPG
SC_547.jpg
SC_548.JPG
SC_549.JPG
SC_550.JPG
SC_551.JPG
SC_552.JPG
SC_553.JPG
SC_554.JPG
SC_547.jpg
SC_548.JPG
SC_549.JPG
SC_550.JPG
SC_551.JPG
SC_552.JPG

 

 

نوشته های مرتبط