پیاده سازی مدل بویلر نیروگاه طوس در نرم افزار کتیا

جهت تهیه نقشه های ساخت حلقه های المان های حرارتی و شناخت موقعیت قرار گیری آنها در بویلر نیروگاه طوس، دفتر مهندسی پیاده سازی دقیق قسمتهای مختلف دیگ بخار در نرم افزار کتیا را باتمام رساند.

پیاده سازی مدل بویلر نیروگاه طوس در نرم افزار کتیا :
بویلر نیروگاههای بخاری یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهمترین بخش های یک نیروگاه بوده که نقش مهمی در راندمان، محدودیتها و آمادگی تولید دارد. شناخت دقیق قسمتهای مختلف یک بویلر از لحاظ ابعاد و محل قرارگیری اجزا می تواند امکان مناسبی را به جهت حل مشکلات بوجود آمده و بهره برداری مناسبتر از واحد فراهم آورد. بدین منظور بر اساس نقشه های ابعادی موجود در نیروگاه اقدام به پیاده سازی قسمتهای مهم و اصلی بویلر در نرم افزار کتیا گردید. این قسمتها شامل شمای کلی دیواره های بویلر، محل قرار گیری مشعل ها، ساپورتینگ تیوبها، کویل های سوپرهیت یک، دو و سه و رهیت یک و دو، هدرهای ورودی و خروجی ساپورتینگ، سوپرهیتها ، ریهیترها، اتصالات کویل ها به هدرها، آبزن های سوپرهیت و رهیت و … می باشد. در پایان کلیه قطعات طراحی شده در محیط اسمبل با یکدیگر مونتاژ گردید. تعداد قطعات مونتاژ شده حدود ۱۰۰۰۰ قطعه می باشد. همچنین از تمامی قطعات به صورت جداگانه نقشه ساخت سه نما با ابعاد و مشخصات دقیق تهیه گردید.

ماحصل آنچه صورت گرفته در سه زمینه می تواند مورد استفاده قرار گیرد:
۱-مباحث آموزشی جهت پرسنل، کارآموزان و بازدیدکنندگان از نیروگاه
۲-زمینه ای مناسب و کاربردی برای پروژه های شبیه سازی و آنالیز سیالاتی، جامداتی و انتقال حرارتی
۳-نقشه های ابعادی دقیق و کاملا تفکیک شده جهت پروژه های ساخت و تعویض لوله های بویلر

در ادامه به عنوان نمونه تصاویری از شبیه سازی نهایی بویلر و نقشه های ساخت ارائه شده است.

SC_541.jpg
SC_532.jpg
SC_533.jpg
SC_539.jpg
SC_540.jpg
SC_541.jpg
SC_532.jpg
SC_533.jpg
SC_539.jpg
SC_540.jpg
SC_541.jpg
SC_532.jpg
SC_533.jpg
SC_539.jpg
SC_540.jpg
SC_541.jpg
SC_532.jpg

 

 

نوشته های مرتبط