راه اندازی پورتال سازمانی مدیریت تولید برق

این سامانه به منظور فراهم نمودن زیرساخت نرم افزاری برای مجتمع سازی زیر سیستم های مختلف و پوشش نیازمندی های جدید نیروگاه، توسط شرکت مدیریت تولید برق طوس و با همکاری شرکت پاژ پیاده سازی و از سال ۹۵ در نیروگاه طوس راه اندازی شده است.

توسعه نیازمندی ها و افزایش سطح انتظارات از فناوری اطلاعات همراه با ارتقاء تکنولوژی از یک طرف و تنوع زیر سیستم های مورد نیاز در شرکت های مدیریت تولید برق از سویی دیگر، راه اندازی یک سیستم جامع نرم افزاری کارآمد را با چالش های زیادی مواجه کرده است. در حال حاضر سیستم جامع نرم افزاری با قابلیت برنامه ریزی کلیه منابع سازمان در سطح شرکت های مدیریت تولید برق، یا وجود ندارد و یا در صورت وجود بسیار گران قیمت و خارج از توان مالی این شرکت ها هستند. به خصوص اینکه شرکت های نرم افزاری فعال در صنعت برق ایران هر یک در یکی دو حوزه، انتظارات کاربران را به نحو مطلوب برآورده کرده اند. یکی از شرکت ها در حوزه نگهداری و تعمیرات شاخص بوده و دیگری در حوزه سیستم مالی، پشتیبانی و منابع انسانی. و البته حوزه فنی تولید برق همچنان مغفول مانده است.
بر این اساس دفتر فناوری اطلاعات شرکت مدیریت تولید برق طوس از دو سال گذشته مطالعاتی در خصوص برقراری امکانی برای استفاده از نرم افزارهای مختلف در کنار یکدیگر بدون نگرانی از جزیره ای شدن فعالیت های نرم افزاری، تکرار داده های مشترک، تعدد نام های کاربری و مشکلات برقراری ارتباط بین آنها، انجام داد و پس از تهیه استانداردهای لازم، اقدام به طراحی و پیاده سازی یک بستر نرم افزاری به نام پورتال سازمانی با همکاری شرکت نرم افزاری پاژ از سال ۱۳۹۵ در مجموعه نیروگاه طوس نمود که همچنان در حال توسعه می باشد. این سامانه تحت وب و متن باز بوده و قابلیت اتصال امن از بستر اینترنت را نیز دارا می باشد.
با توسعه این طرح و به کارگیری قابلیت ها و توانمندی های شاخص شرکت های نرم افزاری در کنار یکدیگر، امید است در آینده نزدیک شاهد یک سیستم جامع کارآمد و فراگیر در صنعت تولید برق باشیم.

نوشته های مرتبط