یک نمونه تجربه موفق پایش وضعیت بوسیله ترموگرافی در نیروگاه طوس

نیروگاه طوس برای پایش وضعیت تجهیزات مهم برنامه از پیش تعیین شده و مدونی دارد. در این برنامه از ابزارهای مختلف پایش وضعیت از جمله ترموگرافی استفاده می شود. در این گزارش یک نمونه تجربه موفق ترموگرافی در ترانس ژنراتور واحد ۴ نیروگاه طوس آورده شده است.

هدف از پایش وضعیت، تشخیص به موقع عیب قبل از بوجود آمدن مشکلات بیشتر و توقف ناخواسته تجهیزات است. ترانس اصلی واحد یکی از مهم ترین تجهیزات نیروگاه است و در صورت معیوب شدن علاوه بر هزینه زیاد، تولید واحد را نیز برای مدت زمان طولانی مختل خواهد کرد.عکسبرداری حرارتی یکی از روشهای مفید و پرکاربرد در پایش وضعیت تجهیزات الکتریکی می باشد. در این روش طیف دمایی سطح تجهیزات بوسیله اشعه مادون قرمز اندازه گیری شده و عیوبی که دمای سطح را بالا می برد تشخیص داده می شود. از جمله این عیوب مشکل در سیستم خنک کن، مشکل در اتصالات الکتریکی و نقطه داغ ناخواسته می باشد. جدول زیر از استاندارد NETA استخراج شده است و معیاری برای تشخیص عیب تجهیزات الکتریکی از جمله ترانسفورماتورها است. به این صورت که نقاط همسان در تجهیزات مشابه در شرایط بار یکسان ترموگرافی می گردد و ضمن مقایسه با معیار جدول زیر، اقدام لازم صورت می گیرد.

دفتر مهندسی نیروگاه برای پایش وضعیت تجهیزات مهم برنامه مدونی دارد. در این برنامه ترموگرافی تجهیزات الکتریکی مهم نیروگاه انجام می شود. در یکی از دوره های ترموگرافی نقطه داغ غیر طبیعی در اتصالات خروجی ترانسفورماتور اصلی واحد ۴ مشاهده گردید. پس از تشخیص عیب اولیه، جهت اطمینان در فواصل زمانی سه ماهه در۳ نوبت عکسبرداری حرارتی انجام گردید و روند افزایش دما مورد بررسی قرار گرفت. در شکل زیر محل دقیق عیب در بوشینگ خروجی فاز W نشان داده شده است. همان طور که مشخص است دمای محل خروج کابل از مقره بیشتر است و سپس به مرور کاهش می یابد. این الگو نشان می دهد که منبع گرما یا همان محل عیب در قسمت بالایی مقره قرار دارد. بنابراین گزارش عیب برای واحدهای تعمیراتی ارسال گردید و در اولین تعمیرات میان دوره ای واحد ۴ عملیات رفع عیب انجام گرفت. بعد از تعمیرات نیز مجددا ترموگرافی انجام گرفت که دمای محل اتصال طبیعی گزارش شد.
گفتنی است علاوه بر ترانسفورماتورها، الکتروموتورهای ۶کیلولت و ۴۰۰ولت، بریکرها، تجهیزات سوئیچگیر و باتری ها در برنامه پایش وضعیت نیروگاه طوس نیز قرار دارد.

3.jpg
4.JPG
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.JPG
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.JPG
1.jpg
2.jpg

 

نوشته های مرتبط