برگزاری دوره ی آموزشی ترموگرافی برای پرسنل نیروگاه طوس

دوره ی آموزشی سه روزه ترموگرافی برای ۱۵ نفر از پرسنل نیروگاه برگزار گردید.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ، با توجه به خرید یک دستگاه دوربین ترموگرافی و همچنین جهت آشنایی تخصصی پرسنل مرتبط با مفاهیم ترموگرافی ، یک دوره آموزشی سه روزه ترموگرافی برای ۱۵ نفر از پرسنل ، در نیروگاه طوس برگزار گردید.
این دوره ی آموزشی توسط آقای مهندس فاضل بخششی از اساتید بنام ترموگرافی از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۱ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۳ در سالن اجتماعات نیروگاه برگزار گردید.

 

SC_503.JPG
SC_504.JPG
SC_505.JPG
SC_503.JPG
SC_504.JPG
SC_505.JPG
SC_503.JPG
SC_504.JPG
SC_505.JPG
SC_503.JPG
SC_504.JPG
SC_505.JPG
SC_503.JPG
SC_504.JPG
SC_505.JPG

نوشته های مرتبط