برگزاری دوره های آموزشی ویژه پرسنل امور بهره برداری

برای افزایش اطلاعات فنی بهره برداران نیروگاه ، سه دوره آموزشی ویژه پرسنل این امور برگزار گردید.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ، با توجه به اهمیت بهره برداری واحدهای نیروگاه و همچنین لزوم آشنایی کامل بهره برداران با این سیستم ، سه دوره آموزشی ۶۰ ساعته در مجموع ۱۲۰ ساعت ، برای پرسنل امور بهره برداری برگزار گردید.
این دوره ها شامل دوره ی ” بهره برداری بویلر و سوخت ” و دوره ی ” بهره برداری سیکل و توربین ” و همچنین دوره ی “بهره برداری الکتریک ترانس ژنراتور و تحریک و مصرف داخلی ” می باشد که از تاریخ ۹۶/۰۱/۲۳ لغایت ۹۶/۰۲/۲۴ درنیروگاه برگزار گردید.لازم بذکر است تدریس این دوره ها توسط آقای مهندس قاچکانلویی و آقای بهروش و همچنین آقای نوروزی انجام شد.

 

SC_499.JPG
SC_500.JPG
SC_501.JPG
SC_502.JPG
SC_506.jpg
SC_507.jpg
SC_497.JPG
SC_498.JPG
SC_499.JPG
SC_500.JPG
SC_501.JPG
SC_502.JPG
SC_506.jpg
SC_507.jpg
SC_497.JPG
SC_498.JPG
SC_499.JPG
SC_500.JPG
SC_501.JPG
SC_502.JPG

نوشته های مرتبط