برگزاری سمینار آموزشی ” مهارت های ارتباطی موثر “

سمینار آموزشی ” مهارت های ارتباطی موثر ” جهت تعدادی از مدیران نیروگاه برگزار گردید.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ، این سمینار آموزشی یک روزه در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۸ برای مدیران نیروگاه ، توسط آقای مهندس رضا جوشن (شرکت فراروش صبا) در نیروگاه طوس برگزار گردید.

3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG

نوشته های مرتبط