برگزاری سمینار آموزشی ” مهارت های ارتباطی موثر “

سمینار آموزشی ” مهارت های ارتباطی موثر ” جهت تعدادی از مدیران نیروگاه برگزار گردید.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت ، این سمینار آموزشی یک روزه در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۸ برای مدیران نیروگاه ، توسط آقای مهندس رضا جوشن (شرکت فراروش صبا) در نیروگاه طوس برگزار گردید.

3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
1.JPG
2.JPG

نوشته های مرتبط